Vasárnap - Nedeľa - Máj 8.

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA

Ondrejovce-Barsendréd

 • 8:00     Sv. omša   --    /† Margita, Elena a Ladislav Mäsiaroví/

Málaš - Málas

 • 9:15     Szentmise  --  /za farníkov/

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 10:30   Sv. omša  (slov.-magy.) – /† Zuzana Jenčová/

 

Kedd - Utorok - Máj 10.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 18:00    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Szerda - Streda - Máj 11.

Málaš - Málas

 • 7:30    Szentmise  --  /† rodičia/

 

Csütörtök - Štvrtok - Máj 12.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 7:00    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Péntek  - Piatok - Máj 13.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 17:30 ADORÁCIA
 • 18:00   Sv. omša  --  /† rodičia Sívošoví a Andelíkoví a za starých rodičov z oboch strán/

 

Szombat - Sobota - Máj 14.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 7:30    Sv. omša  --  /na úmysel/

 

Vasárnap - Nedeľa - Máj 15.

5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA

Ondrejovce-Barsendréd

 • 8:00     Sv. omša   --    /† Zoltán Vaškovič a Ladislav/

Málaš - Málas

 • 9:15     Szentmise  --  /za Božiu pomoc v chorobe/

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 10:30   Sv. omša  (slov.-magy.) – /za zdravie a Božiu pomoc pre vnukov/

 


 

Farnosť sv. Štefana, kráľa – Tekovské Lužany

Szent István Király Plébániaközösség – Nagysalló

 

Oznamy 8. máj 2022:

Liturgický kalendár:

 • piatok – Preblahoslavenej Panny Márie Fatimskej, spomienka
 • sobota – SV. MATEJA, APOŠTOLA, SVIATOK
 • nedeľa – 5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

 

1. sväté prijímanie v našej farnosti bude 22. mája. Od piatku 13. mája sa budeme každý deň s deťmi v Tekovských Lužanoch modliť Deviatnik pred 1. sv. prijímaním. Sv. omše budú počas týchto dní v slovenskom jazyku.

Kto by si chcel zapísať úmysly na sv. omše, môže tak urobiť po sv. omšiach.

Spovedať budem pol hodinu pred sv. omšami.

Dnešnú nedeľu bude zbierka na kňazský seminár.

V mesiaci máj sa pred sv. omšami budeme modliť Loretánske litánie. 

 Informácie o farnosti a aktuálne oznamy nájdete na našej novej internetovej stránke: www.farnost-tekovskeluzany.sk

 

Telefonos elérhetőség – Telefónny kontakt: 036/772 3667, 0908 195 898

 

 

 

 

 

 

Vasárnap - Nedeľa - Apríl 24.

2. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA

Ondrejovce-Barsendréd

 • 8:00     Sv. omša   --    /za živú rodinu/

Málaš - Málas

 • 9:15     Sv. omša --  /na úmysel/

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 10:30   Sv. omša  (slov.-magy.) – /za farníkov/

 

Kedd - Utorok - Apríl 26.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 18:00    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Szerda - Streda - Apríl 27.

Málaš - Málas

 • 7:30    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Csütörtök - Štvrtok - Apríl 28.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 7:30    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Péntek - Piatok - Apríl 29.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 17:30 ADORÁCIA
 • 18:00   Sv. omša  --  /na úmysel/

 

Szombat - Sobota - Apríl 30.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 7:30    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

MEDVEDSKÉ

 • 17:00   Sv. omša  --  /za farníkov/

 

Vasárnap - Nedeľa - Máj 1.

3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA

Ondrejovce-Barsendréd

 • 8:00     Sv. omša   --    /† rod. Jelínková/

Málaš - Málas

 • 9:15    Szentmise --  /† Imrich Stano/

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 10:30   Sv. omša  (slov.-magy.) – /† Alexander Drevaňa/

 


 

 

Oznamy 24. apríl 2022:

 Liturgický kalendár:

 • pondelok – SV. MARKA, EVANJELISTU, SVIATOK
 • piatok – SV. KATARÍNY SIENSKEJ, PANNY A UČITEĽKY CIRKVI, PATRÓNKY EURÓPY, SVIATOK
 • nedeľa – 3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

 

Kto by si chcel zapísať úmysly na sv. omše, môže tak urobiť po sv. omšiach.

 Spovedať budem pol hodinu pred sv. omšami.

 Každý, kto si v 2. veľkonočnú nedeľu – nedeľu Božieho milosrdenstva pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole alebo v kaplnke nábožne uctí tento obraz a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov (svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca) a pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo (napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem ti), môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci podľa Dekrétu o odpustkoch, ktoré sa viažu na úkony úcty k Božiemu milosrdenstvu, ktorý vydala 29. 6. 2002 Apoštolská penitenciária a odobril ho svojím podpisom pápež Ján Pavol II.

 

V mesiaci máj sa pred sv. omšami budeme modliť Loretánske litánie. 

Drahí bratia a sestry, chceme vám poďakovať za pomoc ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine. Vážime si vašu obetavosť a ochotu. S radosťou vnímame veľké množstvo dobra, ktoré v tejto skúške prejavujete. Na Nedeľu Božieho milosrdenstva vás chceme povzbudiť, aby ste v konkrétnych prejavoch milosrdenstva voči našim bratom a sestrám vytrvali. Nenechajte sa nikým znechutiť, ani pomýliť. Boh nehľadí ako človek, nesúdi podľa logiky mocných tohto sveta, ale zhliada na úbohých a počuje hlas strápených. Ani my nestraťme súcit s trpiacimi a nezatvorme si pred nimi svoje srdcia. Pomáhajme naďalej, a to nielen materiálne, ale aj ľudsky, záujmom, prihovorením sa, prijatím utečencov do našich spoločenstiev. Buďme naozaj milosrdní ako je milosrdný náš Nebeský Otec.

K tomu vám žehnajú a denne sa za vás modlia biskupi Slovenska.

 

Informácie o farnosti a aktuálne oznamy nájdete na našej novej internetovej stránke: www.farnost-tekovskeluzany.sk

 

Telefonos elérhetőség – Telefónny kontakt: 036/772 3667, 0908 195 898

 

 

 

 

Bratislava 26. februára (TK KBS) Na konflikt u našich východných susedov zareagovali mnohé dobročinné a mimovládne organizácie mimoriadnymi zbierkami. Finančnú pomoc chcú smerovať najmä priamo na Ukrajinu partnerským organizáciám aj miestnym cirkvám, ktoré pomáhajú ľuďom utekajúcim v rámci Ukrajiny z najaktívnejších ohnísk konfliktu. Pomôcť môže každý z nás.