Vasárnap - Nedeľa - Marec 24.

PALMOVÁ (KVETNÁ) NEDEĽA – NEDEĽA UTRPENIA PÁNA

ONDREJOVCE – BARSENDRÉD

 • 8:00    Sv. omša   --  /† z rod. Dókovej, Máčajovej a Uhnákovej/

MÁLAŠ – MÁLAS

 • 9:15    Szentmise --  /ďakovná za 70 r. života/

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 10:30  Sv. omša (slov.-magy.) --  /za Mariána/

 

Hétfő - Pondelok - Marec 25.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 17:30    Sv. omša --  /na úmysel/

 

Kedd - Utorok - Marec 26.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 18:00    Szentmise --  /sájat szándékomra/

 

Szerda - Streda - Marec 27.

MÁLAŠ – MÁLAS

 • 18:00    Szentmise --  /sájat szándékomra/

 

Csütörtök - Štvrtok - Marec 28.

ZELENÝ ŠTVRTOK

Ondrejovce-Barsendréd

 • 17:00     Sv. omša  --    /na úmysel/

Málaš - Málas

 • 18:00     Szentmise --  /sájat szándékomra/

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 19:00   Sv. omša  (slov.-magy.) – /za uzdravenie pre syna/

 

Péntek - Piatok - Marec 29.

VEĽKÝ PIATOK

Ondrejovce-Barsendréd

 • 15:00     Obrady Veľkého Piatku

Málaš - Málas

 • 16:30     Obrady Veľkého Piatku (slov.-magy.)

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 18:00   Obrady Veľkého Piatku (slov.-magy)

 

Szombat - Sobota - Marec 30.

BIELA SOBOTA (VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA)

Tekovské Lužany – Nagysalló

 • 19:00    Sv. omša  (slov.-magy.) – /prosba o zdravie pre celú rodinu

 

Vasárnap - Nedeľa - Marec 31.

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA  – HÚSVÉTVASÁRNAP

ONDREJOVCE - BARSENDRÉD

 • 8:00    Sv. omša   --    /za farníkov/

MÁLAŠ – MÁLAS

 • 9:15   Sv. omša –   /ďakovná za 40 r. života/

 TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 10:30    Sv. omša (slov.-magy.)   --  /† Etela a Imrich/

 


 

 

Liturgický kalendár:

 • Štvrtok – ZELENÝ ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE
 • Piatok – VEĽKÝ PIATOK – SLÁVENIE UTRPENIA A SMRTI PÁNA
 • Sobota – BIELA SOBOTA alebo VEĽKÁ SOBOTA
 • Nedeľa – VEĽKONOČNÁ NEDEĽA alebo NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA 

 

Dnešnú nedeľu bude zbierka na opravu farského kostola. Na budúcu nedeľu bude Veľkonočná ofera.

 

Spovedať budem v utorok pol hodinu pred sv. omšou v Tekovských Lužanoch a v stredu v Málaši. Počas Veľkonočných sviatkov spovedať nebudem.

 

Kto by si chcel zapísať úmysly na sv. omše, môže tak urobiť po sv. omšiach.

 

Pobožnosť Krížovej cesty:

 • Málaš – v stredu po sv. omši
 • Tekovské Lužany – v utorok po sv. omši v maďarskom jazyku Veľký piatok o 9:00 hod.

 

Sv. spoveď pred Veľkonočnými sviatkami bude v pondelok 25. marca od 17:00 – 18:00 hod.

 

Veľkonočné trojdnie:

Na Veľký piatok je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu.

 

Poklona pri Božom hrobe:

 • Tekovské Lužany – Veľký piatok od cca. 19:30 do 21:00
 • Biela sobota od 8:00 do 18:45
 • Málaš --  Biela sobota od 9:00 do 15:00

 

Na Veľkonočnú vigíliu, ktorá bude iba v Tekovských Lužanoch v sobotu o 19:00 sa stretneme pred kostolom, kde požehnáme oheň. Prineste si so sebou sviece, najlepšie vaše krstné sviece.

 

Úplné odpustky vo Veľkonočnom trojdní: Úplné odpustky za zvyčajných podmienok (sv. spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca – a vylúčenie akejkoľvek záľuby aj v ľahkom hriechu) možno získať:

 1. pri verejnej adorácii Najsvätejšej sviatosti na Zelený štvrtok recitovaním alebo spevom Tantum ergo
 2. za nábožnú účasť na poklone kríža pri liturgickom slávení na Veľký piatok
 3. za obnovu krstných sľubov pri slávení Veľkonočnej vigílie

 

Na budúci týždeň sa v noci z 30. na 31. marca mení čas. O 02:00 hod. stredoeurópskeho času posúvame hodiny na 03:00 hod. letného času. 

 

PRAJEM VÁM POŽEHNANÉ PREŽITIE VEĽKONOČNÉHO TROJDNIA

 

Informácie o farnosti a aktuálne oznamy nájdete na našej novej internetovej stránke: www.farnost-tekovskeluzany.sk

 

Telefonos elérhetőség – Telefónny kontakt: 036/772 3667, 0908 195 898

Vasárnap - Nedeľa - August 27.

21. NEDEĽA CEZ ROK – ÉVKÖZI 21. VASÁRNAP

ONDREJOVCE – BARSENDRÉD

 • 8:00    Sv. omša (magy.) --   /† Trnavszky család/

MÁLAŠ – MÁLAS

 • 9:15     Sv. omša --  /za farníkov/

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 10:30    Sv. omša (slov.-magy.) --  /za Božiu pomoc pre rodinu/

 

Kedd - Utorok - August 29.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 7:30    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Szerda - Streda - August 30.

MÁLAŠ – MÁLAS

 • 7:30    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

 

Csütörtök - Štvrtok - August 31.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 7:30    Szentmise  --  /poďakovanie za 60 r. života/

 

Péntek - Piatok - September 1.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 17:30 Adorácia
 • 18:00    Sv. omša  --  /† Jozef Pálinkáš, Katarína a syn Jozef/

 

Szombat - Sobota - September 2.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 7:30    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Vasárnap - Nedeľa - September 3.

22. NEDEĽA CEZ ROK – ÉVKÖZI 22. VASÁRNAP

ONDREJOVCE – BARSENDRÉD

 • 8:00    Sv. omša --   /† Lucia Jelenová/

MÁLAŠ – MÁLAS

 • 9:15     Szentmise --  /za farníkov/

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 10:30    Sv. omša (slov.-magy.) --  /† Komáromi Ödőn és Klára/

Oznamy 27. august 2023:

 

Liturgický kalendár:

 • pondelok – Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
 • utorok – Mučenícka smrť svätého Jána Krstiteľa, spomienka
 • piatok – 1. piatok v mesiaci (Tek. Lužany – deti sa o 17:30 modlia Posv. ruženec)
 • sobota – 1. sobota v mesiaci (Tek. Lužany o 7:00 Posv. ruženec a Loretánske litánie)
 • nedeľa – 22. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

Spovedať budem pol hodinu pred sv. omšami.

Kto by si chcel zapísať úmysly na sv. omše, môže tak urobiť po sv. omšiach.

Veni Sancte na začiatku školského roka bude na budúcu nedeľu na sv. omšiach. Deti si na sv. omše môžu priniesť školské tašky, alebo iné pomôcky do školy, či do škôlky, ktoré na konci Sv. omše požehnáme. Tí, ktorí majú brožúrku „Moje prázdniny v kostole“ ju môžu na budúcu nedeľu priniesť a po Sv. omši ju vyhodnotíme. Bude pripravená sladká odmena.  

Informácie o farnosti a aktuálne oznamy nájdete na našej novej internetovej stránke: www.farnost-tekovskeluzany.sk

 

Telefonos elérhetőség – Telefónny kontakt: 036/772 3667, 0908 195 898

 


Vasárnap - Nedeľa - August 6.

18. NEDEĽA CEZ ROK – ÉVKÖZI 18. VASÁRNAP, PREMENENIE PÁNA

ONDREJOVCE – BARSENDRÉD

 • 8:00    Sv. omša --   /† Július Ďurač a z rod. Železníkovej/

MÁLAŠ – MÁLAS

 • 9:15     Szentmise --  /ďakovná za 40 r. manželstva/

 TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 10:30    Sv. omša (slov.-magy.) --  /† Ján Pňaček/

 

Kedd - Utorok - August 8.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 7:30    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Szerda - Streda - August 9.

MÁLAŠ – MÁLAS

 • 7:30    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Csütörtök - Štvrtok - August 10.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 7:30    Sv. omša  --  /† Štefan Mandrák/

 

Péntek - Piatok - August 11.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 7:00 Adorácia
 • 7:30    Sv. omša  --  /poďakovanie za 40 r. manželstva/

 

Szombat - Sobota - August 12.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 7:30    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

MÁLAŠ – MÁLAS

 • 14:30  Sobášny obrad – Attila Dóka – Rebeka Daniel

 

Vasárnap - Nedeľa - August 13.

19. NEDEĽA CEZ ROK – ÉVKÖZI 19. VASÁRNAP

ONDREJOVCE – BARSENDRÉD

 • 8:00    Sv. omša --   /† Pavol Jelen/

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 9:15    Sv. omša (slov.-magy.) --  /za celú rodinu/

HODOVÁ SLÁVNOSŤ

MÁLAŠ – MÁLAS

 • 11:00     Szentmise (slov.–magy.) --  /za farníkov/

 

Liturgický kalendár:

 • utorok – Sv. Dominika, kňaza, spomienka
 • streda – SV. TERÉZIE BENEDIKTY OD KRÍŽA, PANNY A MUČENICE, PATRÓNKY EURÓPY, SVIATOK
 • štvrtok – SV. VAVRINCA, DIAKONA A MUČENÍKA, SVIATOK
 • piatok – Sv. Kláry, panny, spomienka
 • nedeľa – 19. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

Spovedať budem pol hodinu pred sv. omšami.

Kto by si chcel zapísať úmysly na sv. omše, môže tak urobiť po sv. omšiach.

Výlet na Oravu sa ruší, kvôli malému záujmu.

Na budúci nedeľu bude v Málaši hodová slávnosť. Na sv. omši bude slávnostný hodový kazateľ Vdp. Jozef Petrík, farár farnosti Tajov. Zároveň bude v Málaši aj hodová ofera.   

Informácie o farnosti a aktuálne oznamy nájdete na našej novej internetovej stránke: www.farnost-tekovskeluzany.sk

 

Telefonos elérhetőség – Telefónny kontakt: 036/772 3667, 0908 195 898

 

Vasárnap - Nedeľa - September 4.

23 NEDEĽA CEZ ROK  – ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP

Ondrejovce-Barsendréd

 • 8:00     Sv. omša  --    /† rod. Šuranská a Šeligerová/

Málaš – Málas

 • 9:15   Szentmise –   /za farníkov/

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 10:30    Sv. omša  (slov.-magy.) --  /za poďakovanie a prosba o Božiu pomoc/

 

Kedd - Utorok - September 6.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 18:00    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Szerda - Streda - September 7.

Málaš – Málas

 • 7:30    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Csütörtök - Štvrtok - September 8.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 7:30    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

 

Péntek - Piatok - September 9.

Tekovské Lužany – Nagysalló

 • 15:00 Sobášny obrad: Dávid Kálnay a Lucia Kucmerová
 • 17:30 ADORÁCIA
 • 18:00   Sv. omša  --  /na úmysel/

 

Szombat - Sobota - September 10.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 7:30    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Vasárnap - Nedeľa - September 11.

24. NEDEĽA CEZ ROK – ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP

Ondrejovce-Barsendréd

 • 8:00     Sv. omša  --    /za živú rodinu

Málaš – Málas

 • 9:15   Szentmise –   /† rodičia z oboch strán/

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 10:30    Sv. omša  (slov.-magy.) --  /za farníkov/

 


 

Farnosť sv. Štefana, kráľa – Tekovské Lužany

Szent István Király Plébániaközösség – Nagysalló

 

Oznamy 4. september 2022:

Liturgický kalendár:

 • streda – Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongráca, kňazov a mučeníkov, spomienka
 • štvrtok – NARODENIE PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE, SVIATOK
 • nedeľa – 24. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

Kto by si chcel zapísať úmysly na sv. omše, môže tak urobiť po sv. omšiach.

Spovedať budem pol hodinu pred sv. omšami.

Dnešnú nedeľu bude v Tekovských Lužanoch zbierka na opravu fasády kostola.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na kňazský seminár.

Informácie o farnosti a aktuálne oznamy nájdete na našej internetovej stránke: www.farnost-tekovskeluzany.sk

 

Telefonos elérhetőség – Telefónny kontakt: 036/772 3667, 0908 195 898

Vasárnap - Nedeľa - August

21. NEDEĽA CEZ ROK – ÉVKÖZI 21. VASÁRNAP

Ondrejovce-Barsendréd

 • 8:00     Sv. omša  --    /† Zoltán Valkovič a Ladislav/

Málaš – Málas

 • 9:15   Szentmise   –   /za farníkov/

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • hodová slávnosť
 • 10:30    Sv. omša  (slov.-magy.) --  /† Komáromi Ödon és Klára/

 

Kedd - Utorok - August 23.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 7:30    Szentmise  --  / sájat szándékomra/

 

Szerda - Streda - August 24.

Málaš – Málas

 • 7:30    Szentmise  --  / sájat szándékomra/

 

Csütörtök - Štvrtok - August 25.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 7:30    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Péntek - Piatok - August 26.

Tekovské Lužany – Nagysalló

 • 7:00 ADORÁCIA
 • 7:30   Sv. omša  --  /na úmysel/

 

Szombat - Sobota - August 27.

Tekovské Lužany – Nagysalló

 • 7:30    Szentmise  --  / sájat szándékomra/

 

Vasárnap - Nedeľa - August 28.

NEDEĽA CEZ ROK – ÉVKÖZI 22. VASÁRNAP

Ondrejovce-Barsendréd

 • 8:00     Sv. omša  --    /† členovia rodiny/

Málaš – Málas

 • 9:15   Sv. omša   –   /za farníkov/

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 10:30    Sv. omša  (slov.-magy.) --  /za zdravie/

 


 

Farnosť sv. Štefana, kráľa – Tekovské Lužany

Szent István Király Plébániaközösség – Nagysalló

 

Oznamy 21. august 2022:

Liturgický kalendár:

 • pondelok – Preblahoslavenej Panny Márie kráľovnej, spomienka
 • streda – SV. BARTOLOMEJA, APOŠTOLA, SVIATOK
 • sobota – Sv. Moniky, spomienka
 • nedeľa – 22. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

Kto by si chcel zapísať úmysly na sv. omše, môže tak urobiť po sv. omšiach.

Spovedať budem pol hodinu pred sv. omšami.

Tekovské Lužany – dnešnú nedeľu bude hodová ofera.

 

Dňa 3. septembra organizujeme výlet pre rodičov s deťmi do Bojníc. Cena 30 EUR dospelý a 20 EUR dieťa do 15. rokov. V cene je zahrnutý autobus a vstupy do Bojnického zámku a do ZOO. Počet účastníkov je 48. Poprosím, aby ste zahlasovali po sv. omšiach v sakristii.Tí, čo ste sa už zahlásili, tak môžete nosiť peniaze za výlet.

 

Informácie o farnosti a aktuálne oznamy nájdete na našej internetovej stránke: www.farnost-tekovskeluzany.sk

 

Telefonos elérhetőség – Telefónny kontakt: 036/772 3667, 0908 195 898

Vasárnap - Nedeľa - Máj 8.

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA

Ondrejovce-Barsendréd

 • 8:00     Sv. omša   --    /† Margita, Elena a Ladislav Mäsiaroví/

Málaš - Málas

 • 9:15     Szentmise  --  /za farníkov/

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 10:30   Sv. omša  (slov.-magy.) – /† Zuzana Jenčová/

 

Kedd - Utorok - Máj 10.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 18:00    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Szerda - Streda - Máj 11.

Málaš - Málas

 • 7:30    Szentmise  --  /† rodičia/

 

Csütörtök - Štvrtok - Máj 12.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 7:00    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Péntek  - Piatok - Máj 13.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 17:30 ADORÁCIA
 • 18:00   Sv. omša  --  /† rodičia Sívošoví a Andelíkoví a za starých rodičov z oboch strán/

 

Szombat - Sobota - Máj 14.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 7:30    Sv. omša  --  /na úmysel/

 

Vasárnap - Nedeľa - Máj 15.

5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA

Ondrejovce-Barsendréd

 • 8:00     Sv. omša   --    /† Zoltán Vaškovič a Ladislav/

Málaš - Málas

 • 9:15     Szentmise  --  /za Božiu pomoc v chorobe/

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 10:30   Sv. omša  (slov.-magy.) – /za zdravie a Božiu pomoc pre vnukov/

 


 

Farnosť sv. Štefana, kráľa – Tekovské Lužany

Szent István Király Plébániaközösség – Nagysalló

 

Oznamy 8. máj 2022:

Liturgický kalendár:

 • piatok – Preblahoslavenej Panny Márie Fatimskej, spomienka
 • sobota – SV. MATEJA, APOŠTOLA, SVIATOK
 • nedeľa – 5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

 

1. sväté prijímanie v našej farnosti bude 22. mája. Od piatku 13. mája sa budeme každý deň s deťmi v Tekovských Lužanoch modliť Deviatnik pred 1. sv. prijímaním. Sv. omše budú počas týchto dní v slovenskom jazyku.

Kto by si chcel zapísať úmysly na sv. omše, môže tak urobiť po sv. omšiach.

Spovedať budem pol hodinu pred sv. omšami.

Dnešnú nedeľu bude zbierka na kňazský seminár.

V mesiaci máj sa pred sv. omšami budeme modliť Loretánske litánie. 

 Informácie o farnosti a aktuálne oznamy nájdete na našej novej internetovej stránke: www.farnost-tekovskeluzany.sk

 

Telefonos elérhetőség – Telefónny kontakt: 036/772 3667, 0908 195 898

 

 

 

 

 

 

Vasárnap - Nedeľa - Apríl 24.

2. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA

Ondrejovce-Barsendréd

 • 8:00     Sv. omša   --    /za živú rodinu/

Málaš - Málas

 • 9:15     Sv. omša --  /na úmysel/

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 10:30   Sv. omša  (slov.-magy.) – /za farníkov/

 

Kedd - Utorok - Apríl 26.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 18:00    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Szerda - Streda - Apríl 27.

Málaš - Málas

 • 7:30    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Csütörtök - Štvrtok - Apríl 28.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 7:30    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Péntek - Piatok - Apríl 29.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 17:30 ADORÁCIA
 • 18:00   Sv. omša  --  /na úmysel/

 

Szombat - Sobota - Apríl 30.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 7:30    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

MEDVEDSKÉ

 • 17:00   Sv. omša  --  /za farníkov/

 

Vasárnap - Nedeľa - Máj 1.

3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA

Ondrejovce-Barsendréd

 • 8:00     Sv. omša   --    /† rod. Jelínková/

Málaš - Málas

 • 9:15    Szentmise --  /† Imrich Stano/

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 10:30   Sv. omša  (slov.-magy.) – /† Alexander Drevaňa/

 


 

 

Oznamy 24. apríl 2022:

 Liturgický kalendár:

 • pondelok – SV. MARKA, EVANJELISTU, SVIATOK
 • piatok – SV. KATARÍNY SIENSKEJ, PANNY A UČITEĽKY CIRKVI, PATRÓNKY EURÓPY, SVIATOK
 • nedeľa – 3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

 

Kto by si chcel zapísať úmysly na sv. omše, môže tak urobiť po sv. omšiach.

 Spovedať budem pol hodinu pred sv. omšami.

 Každý, kto si v 2. veľkonočnú nedeľu – nedeľu Božieho milosrdenstva pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole alebo v kaplnke nábožne uctí tento obraz a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov (svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca) a pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo (napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem ti), môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci podľa Dekrétu o odpustkoch, ktoré sa viažu na úkony úcty k Božiemu milosrdenstvu, ktorý vydala 29. 6. 2002 Apoštolská penitenciária a odobril ho svojím podpisom pápež Ján Pavol II.

 

V mesiaci máj sa pred sv. omšami budeme modliť Loretánske litánie. 

Drahí bratia a sestry, chceme vám poďakovať za pomoc ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine. Vážime si vašu obetavosť a ochotu. S radosťou vnímame veľké množstvo dobra, ktoré v tejto skúške prejavujete. Na Nedeľu Božieho milosrdenstva vás chceme povzbudiť, aby ste v konkrétnych prejavoch milosrdenstva voči našim bratom a sestrám vytrvali. Nenechajte sa nikým znechutiť, ani pomýliť. Boh nehľadí ako človek, nesúdi podľa logiky mocných tohto sveta, ale zhliada na úbohých a počuje hlas strápených. Ani my nestraťme súcit s trpiacimi a nezatvorme si pred nimi svoje srdcia. Pomáhajme naďalej, a to nielen materiálne, ale aj ľudsky, záujmom, prihovorením sa, prijatím utečencov do našich spoločenstiev. Buďme naozaj milosrdní ako je milosrdný náš Nebeský Otec.

K tomu vám žehnajú a denne sa za vás modlia biskupi Slovenska.

 

Informácie o farnosti a aktuálne oznamy nájdete na našej novej internetovej stránke: www.farnost-tekovskeluzany.sk

 

Telefonos elérhetőség – Telefónny kontakt: 036/772 3667, 0908 195 898

 

 

 

 

Bratislava 26. februára (TK KBS) Na konflikt u našich východných susedov zareagovali mnohé dobročinné a mimovládne organizácie mimoriadnymi zbierkami. Finančnú pomoc chcú smerovať najmä priamo na Ukrajinu partnerským organizáciám aj miestnym cirkvám, ktoré pomáhajú ľuďom utekajúcim v rámci Ukrajiny z najaktívnejších ohnísk konfliktu. Pomôcť môže každý z nás.