BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK - A SZENTMISÉK RENDJE 31. marec – 7. apríl 2024

Vasárnap - Nedeľa - Marec 31.

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA  – HÚSVÉTVASÁRNAP

ONDREJOVCE - BARSENDRÉD

 • 8:00    Sv. omša   --    /za farníkov/

MÁLAŠ – MÁLAS

 • 9:15   Sv. omša –   /ďakovná za 40 r. života/

 TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 10:30    Sv. omša (slov.-magy.)   --  /† Etela a Imrich/

 

Hétfő - Pondelok - Apríl 1.

ONDREJOVCE - BARSENDRÉD

 • 7:30    Sv. omša   --    /† Mária Pálinkášová/

Málaš - Málas

 • 8:30     Szentmise --  /ďakovná za 80 r. života/

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 9:30   Sv. omša  (slov.-magy.) – /† rodičia Horváthoví a starí rodičia/

 

Péntek - Piatok - Apríl 5.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 17:30 ADORÁCIA
 • 18:00    Sv. omša --  /na úmysel/

 

Szombat - Sobota - Apríl 6.

Tekovské Lužany – Nagysalló

 • 7:30    Szentmisse  /za duše v očistci/

 

Vasárnap - Nedeľa - Apríl 7.

2. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – HÚSVÉT 2. VASÁRNAP

ONDREJOVCE - BARSENDRÉD

 • 8:00    Sv. omša   --    /za živú rodinu/

MÁLAŠ – MÁLAS

 • 9:15   Szentmise  –   /† Jozef, Angela, Soňa, Miroslav/

 TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 10:30    Sv. omša (slov.-magy.)   --  /† Mária/

 


 

Oznamy 31. marec 2024:

Liturgický kalendár:

 • piatok – 1. piatok v mesiaci
 • sobota – 1. sobota v mesiaci (7:00 Tek. Lužany – Posv. ruženec a Loretánske litánie)
 • nedeľa – 2. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA (NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA) 

 

Zbierka na opravu farského kostola vyniesla 1004, 87 EUR.

Dnešnú nedeľu je Veľkonočná ofera.

Spovedať budem pol hodinu pred sv. omšami.

Kto by si chcel zapísať úmysly na sv. omše, môže tak urobiť po sv. omšiach.

 

Každý, kto si v 2. veľkonočnú nedeľu – nedeľu Božieho milosrdenstva pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole alebo v kaplnke nábožne uctí tento obraz a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov (svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca) a pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo (napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem ti), môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci podľa Dekrétu o odpustkoch, ktoré sa viažu na úkony úcty k Božiemu milosrdenstvu, ktorý vydala 29. 6. 2002 Apoštolská penitenciária a odobril ho svojím podpisom pápež Ján Pavol II.

 

Ďakujem všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinilo pekný priebeh Veľkonočného trojdnia.

Od utorka 2. do 5. apríla som odcestovaný. V prípade pohrebu mi volajte na mobilné číslo, ktoré je na oznamoch.

 

Informácie o farnosti a aktuálne oznamy nájdete na našej novej internetovej stránke: www.farnost-tekovskeluzany.sk

Telefonos elérhetőség – Telefónny kontakt: 036/772 3667, 0908 195 898