BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK - A SZENTMISÉK RENDJE 30. apríl – 7. máj 2023

Vasárnap - Nedeľa - Apríl 30.

4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA ONDREJOVCE - BARSENDRÉD

ONDREJOVCE - BARSENDRÉD

 • 8:00    Sv. omša   --    /† z rodiny Máčajovej/

MÁLAŠ – MÁLAS

 • 9:15   Szentmise  –   /saját szándékomra/

 TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 10:30    Sv. omša (slov.-magy.)   --  /† Drevaňa Alexander/

 

Szerda - Streda - Máj 3.

Málaš -- Malas

 • 18:00    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Csütörtök - Štvrtok - Máj 4.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 7:30    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Péntek - Piatok - Máj 5.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 17:30 Adorácia
 • 18:00    Sv. omša  --  /na úmysel/

 

Szombat - Sobota - Máj 6.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 7:30    Szentmise  --  /za duše v očistci/

 

Vasárnap - Nedeľa - Máj 7.

5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA ONDREJOVCE - BARSENDRÉD

ONDREJOVCE - BARSENDRÉD

 • 8:00    Sv. omša  (magy.) --    /† Luky Ilona/

MÁLAŠ – MÁLAS

 • 9:15   Szentmise  –   /za farníkov/

 TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 10:30    Sv. omša (slov.-magy.)   --  /† Zuzana/

 


 

Farnosť sv. Štefana, kráľa – Tekovské Lužany

Szent István Király Plébániaközösség – Nagysalló

 

Oznamy 30. apríl 2023:

Liturgický kalendár:

 • utorok – Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
 • streda – SV. FILIPA A JAKUBA, APOŠTOLOV, SVIATOK
 • piatok – 1. piatok v mesiaci
 • sobota – 1. sobota v mesiaci (7:00 Tekovské Lužany – Posv. Ruženec a Loretánske litánie)
 • nedeľa – 5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA  

 

Spovedať budem pol hodinu pred sv. omšami.

Kto by si chcel zapísať úmysly na sv. omše, môže tak urobiť po sv. omšiach.

Dnešnú nedeľu bude zbierka na kňazský seminár.

V mesiaci máj sa modlievame pred sv. omšami Loretánske litánie.

 

Od 25. apríla do 2. mája som odcestovaný do Sv. Zeme. V prípade pohrebu alebo zaopatrovania zastupujú:

 • farský úrad Želiezovce – tel. 036/77 13 700
 • Farský úrad Čaka – tel. 0903/323 536

 

Informácie o farnosti a aktuálne oznamy nájdete na našej novej internetovej stránke: www.farnost-tekovskeluzany.sk

Telefonos elérhetőség – Telefónny kontakt: 036/772 3667, 0908 195 898