BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK - A SZENTMISÉK RENDJE 11. – 18. december 2022

Vasárnap - Nedeľa - December 11.

3. ADVENTNÁ NEDEĽA – ADVENT 3. VASÁRNAPJA

Ondrejovce-Barsendréd

 • 8:00     Sv. omša --    /† Ladislav Hamran/

Málaš – Málas

 • 9:15   Szentmise  –   /† Viktor Vrzala/

Tekovské Lužany – Nagysalló

 • 10:30    Sv. omša  (slov.-magy) --  /† Rotík család/

 

Kedd - Utorok - December 13.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 6:00    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Szerda - Streda - December 14.

Málaš – Málas

 • 6:00    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Csütörtök - Štvrtok - December 15.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 6:00    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Péntek - Piatok - December 16.

Tekovské Lužany – Nagysalló

 • 6:00  Sv. omša  --  /na úmysel/

 

Szombat - Sobota - December 17.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 6:00    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Vasárnap - Nedeľa - December 18.

3. ADVENTNÁ NEDEĽA – ADVENT 4. VASÁRNAPJA

Ondrejovce-Barsendréd

 • 8:00     Sv. omša --    /† Štefan a Estera Vargoví a syn Štefan/

Málaš – Málas

 • 9:15   Szentmise  –   /† elhunyt szülök Berek István és Maria/

Tekovské Lužany – Nagysalló

 • 10:30    Sv. omša  (slov.-magy) --  /za farníkov/

 


 

Farnosť sv. Štefana, kráľa – Tekovské Lužany

Szent István Király Plébániaközösség – Nagysalló

 

 

Oznamy 11. december 2022:

 Liturgický kalendár:

 • utorok  - Sv. Lucie, panny a mučenice, spomienka
 • streda – Sv. Jána.od Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
 • nedeľa – 4. ADVENTNÁ NEDEĽA 2

 

Prežívame adventný čas a k tomuto obdobiu patria aj rorátne sv. omše, na ktoré Vás všetkých pozývam. Nezabudnite si priniesť so sebou sviečky. V piatok ráno pozývam do Tekovských Lužian na rorátnu sv. omšu obzvlášť deti, ktoré po sv. omši pozývame na farský úrad na raňajky.

Kto by chcel zahlásiť starých a chorých na spoveď pred Vianočným sviatkami, môže tak urobiť po sv. omšiach.

Tekovské Lužany – dnešnú nedeľu bude zbierka na opravu fasády farského kostola.  

Kto by si chcel zapísať úmysly na sv. omše, môže tak urobiť po sv. omšiach.

Spovedať budem pol hodinu pred sv. omšami.

Pozývam Vás na púť do Sv. Zeme, termín 25. apríla až 2. mája 2023. Cena Púte 815 EUR. Možné aj pripoistenie. Celý program púte, bližšie informácie a prihlášky si môžete prevziať u mňa buď v kostole alebo priamo na farskom úrade.  

 

Informácie o farnosti a aktuálne oznamy nájdete na našej internetovej stránke: www.farnost-tekovskeluzany.sk

Telefonos elérhetőség – Telefónny kontakt: 036/772 3667, 0908 195 898