BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK - A SZENTMISÉK RENDJE 10. – 17. december 2023

Vasárnap - Nedeľa - December 10.

2. ADVENTNÁ NEDEĽA – ADVENT 2. VASÁRNAPJA

ONDREJOVCE – BARSENDRÉD

 • 8:00    Sv. omša --   /† Alexander Nagy/

MÁLAŠ – MÁLAS

 • 9:15    Szentmise --   /za zdravie pre maminu/

 TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 10:30  Sv. omša (slov.-magy.) --  /za Božiu pomoc pre rodinu/

 

Kedd - Utorok - December 12

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 6:00   Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Szerda - Streda - December 13.

MÁLAŠ – MÁLAS

 • 6:00   Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Csütörtök - Štvrtok - December 14.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 6:00   Szentmise  --  /† Rotík család/

 

Péntek - Piatok - December 15.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 6:00   Sv. omša  --  /† František Gajdoš/

 

Szombat - Sobota - December 16.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 6:00   Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Vasárnap - Nedeľa - December 17.

3. ADVENTNÁ NEDEĽA – ADVENT 3. VASÁRNAPJA

ONDREJOVCE – BARSENDRÉD

 • 8:00    Sv. omša --   /† z rod. Vargovej/

MÁLAŠ – MÁLAS

 • 9:15    Szentmise --   /† elhunyt szülökért, Berek István és Maria/

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 10:30  Sv. omša (slov.-magy.) --  /za Božiu pomoc pre Andreja/

 


 

Oznamy 10. december 2023:

Liturgický kalendár:

 • streda – Sv. Lucie, panny a mučenice, spomienka
 • štrtok – Sv. Jána od Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
 • nedeľa – 3. ADVENTNÁ NEDEĽA (NEDEĽA GAUDETE)

 

Spovedať budem pol hodinu pred sv. omšami.

Kto by si chcel zapísať úmysly na sv. omše, môže tak urobiť po sv. omšiach.

 

Prežívame adventný čas a k tomuto obdobiu patria aj rorátne sv. omše, na ktoré Vás všetkých pozývam. Nezabudnite si priniesť so sebou sviečky. V piatok ráno pozývam do Tekovských Lužian na rorátnu sv. omšu obzvlášť deti, ktoré po sv. omši pozývame na farský úrad na raňajky.

 

Zbierka na charitu vyniesla 137, 43 EUR .

 

Farský úrad Vás srdečne pozýva na púť do Fatimy a to v dňoch 17. - 24.4.2024. Navštívime Fatimu, Lisabon, Santiago de Compostela, Bragu, Batalhu a Alcobu Nazaré. Cena púte je 890 EUR. Program, bližšie informácie a prihlášky si môžete prevziať u pána farára po sv. omšiach alebo na farskom úrade. Prihlasovať sa môžete do 18. 12. 2023.  

 

Starých a chorých môžete prihlasovať na spoveď pred Vianočnými sviatkami.

 

Nácvik detí na jasličkovú pobožnosť bude v stredu 13. 12. o 17.45.

Nácvik detí na koledovanie bude vo štvrtok 15. 12. o 18.00 hod. na farskom úrade.

 

Informácie o farnosti a aktuálne oznamy nájdete na našej novej internetovej stránke: www.farnost-tekovskeluzany.sk

Telefonos elérhetőség – Telefónny kontakt: 036/772 3667, 0908 195 898