BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK - A SZENTMISÉK RENDJE 5. – 12. máj 2024

Vasárnap - Nedeľa - Máj 5.

6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – HÚSVÉT 6. VASÁRNAP

ONDREJOVCE - BARSENDRÉD

 • 8:00    Sv. omša   --    /† z rod. Madarásovej a Víglašovej/

MÁLAŠ – MÁLAS

 • 9:15   Szentmise --   /† Emília/

 TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 10:30    Sv. omša (slov.-magy.)   --  /za rodinu/

 

Hétfő - Pondelok - Máj 6.

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 18:00  Sv. omša  --  /za Božiu pomoc pre manžela/

 

Kedd - Utorok - Máj 7.

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 18:00    Sv. omša  --  /na vlastný úmysel/

 

Szerda - Streda - Máj 8.

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA – URUNK MENNYBEMENETELE

VIGÍLIA

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 18:00    Sv. omša  --  /na vlastný úmysel/

 

Csütörtök - Štvrtok - Máj 9.

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA – URUNK MENNYBEMENETELE

Ondrejovce-Barsendréd

 • 17:00     Sv. omša --    /za farníkov/

Málaš - Málas

 • 18:00     Szentmise --  /sájat szándékomra/

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 19:00   Sv. omša  (slov.-magy.) – /† Elena Kováčová/

 

Péntek - Piatok - Máj 10.

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 18:30 Adorácia 
 • 19:00    Sv. omša  --  /na vlastný úmysel/

 

Szombat - Sobota - Máj 11.

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 7:30    Sv. omša  --  /na vlastný úmysel/

 

7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – HÚSVÉT 7. VASÁRNAP

VIGÍLIA

Ondrejovce-Barsendréd

 • 17:00     Sv. omša --    /† Zoltán a Ladislav/

Málaš - Málas

 • 18:00     Szentmise --  /za farníkov/

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ 1. SV- PRIJÍMANIE

 • 9:00      Szentmise  -- /za prvoprijímajúce deti a ich rodiny/
 • 11:00    Sv. omša   --  /za prvoprijímajúce deti a ich rodiny/

 


 

Oznamy 5. MÁJ 2024:

Liturgický kalendár:

 • štvrtok – NANEBOVSTÚPENIE PÁNA, SLÁVNOSŤ, PRIKÁZANÝ SVIATOK
 • nedeľa – 7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

 

Spovedať budem pol hodinu pred sv. omšami.

Kto by si chcel zapísať úmysly na sv. omše, môže tak urobiť po sv. omšiach.

V mesiaci máj sa modlievame pred sv. omšami Loretánske litánie.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá.

Od piatku 3. mája sa s deťmi, ktoré idú na 1. sv. prijímanie budeme denne modliť deviatnik pred 1 sv. prijímaním. Účasť detí je povinná. Sv. omša počas tohto deviatnika budú v slovenskom jazyku.

Nácvik detí na 1. sv. prijímanie:  v stredu po sv. omši cca o 18:30 v Tekovských Lužanoch.

Spoveď pre 1. sv. prijímaním: piatok od 19:30 hod. v Tekovských Lužanoch.

Informácie o farnosti a aktuálne oznamy nájdete na našej novej internetovej stránke:

www.farnost-tekovskeluzany.sk

 

Telefonos elérhetőség – Telefónny kontakt: 036/772 3667, 0908 195 898