BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK - A SZENTMISÉK RENDJE 22. – 29. január 2023

Vasárnap - Nedeľa - Január 22

3. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ -- ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP

ONDREJOVCE - BARSENDRÉD

 • 8:00    Sv. omša    --    /† Alexander Šelinger/

MÁLAŠ - MÁLAS

 • 9:15   Szentmise  –   /za farníkov/

 TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 10:30    Sv. omša  (slov.-magy) --  /poďakovanie za 40 r. manželstva/

 

Hétfő - Pondelok - Január 23.

 TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 17:00    Szentmise  --  /poďakovanie za Božiu pomoc pri štúdiu/

 

Kedd - Utorok - Január 24.

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 18:00    Szentmise  --  /saját szándékomra/

 

Szerda - Streda - Január 25.

Málaš -- Malas

 • 18:00    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Csütörtök - Štvrtok - Január 26.

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 7:30    Szentmise  --  /saját szándékomra/

 

Péntek - Piatok - Január 27.

Tekovské Lužany – Nagysalló

 • 17:30 Adorácia
 • 18:00   Sv. omša --  /na vlastný úmysel/

 

Szombat - Sobota - Január 28.

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 7:30    Szentmise  --  /saját szándékomra/

 

Vasárnap - Nedeľa - Január 29.

4. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ -- ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP

ONDREJOVCE - BARSENDRÉD

 • 8:00    Sv. omša    --    /† z rod. Hamranovej/

MÁLAŠ - MÁLAS

 • 9:15   Sv. omša  –   /† z rod. Šafárovej a Bielikovej/

 TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 10:30    Sv. omša  (slov.-magy) --  /† rodičia/

 


 

Oznamy 22. január 2023:

 

Liturgický kalendár:

 • utorok – Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
 • streda – OBRÁTENIE SV. PAVLA, APOŠTOLA, SVIATOK
 • štvrtok – Sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka  
 • sobota – Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
 • nedeľa – 4. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

Spovedať budem pol hodinu pre svätými omšami.

Kto by si chcel zapísať úmysly na sv. omše, môže tak urobiť po sv. omšiach.

Tekovské Lužany – na budúcu nedeľu zbierka na opravu kostola.

Na budúcu sobotu o 14:00 hod. sa budú upratovať stromčeky z farského kostola. Prosím, aby ste prišli pomôcť.

Tí, ktorí idú na púť do Sv. Zeme, nech už prosím nosia peniaze za púť a to buď zálohu min. 200 EUR alebo celú sumu.

Od 18. do 25. januára máme týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Prosím, aby sme sa spoločne modlili na tento úmysel.

V piatok v Tekovských Lužanoch bude po sv. omši stretnutie detí, ktoré idú na 1. sv. prijímanie a ich rodičov.

 

Ekumenické pobožnosti v našej farnosti :

 • 23. 1. 2023 o 18:00 Katolícky farský kostol v Tekovských Lužanoch
 • 24. 1. 2023 o 18:00 Modlitebňa baptistickej cirkvi v Tekovských Lužanoch
 • 25. 1. 2023 o 18:00 Modlitebňa evanjelickej cirkvi v Tekovských Lužanoch
 • 26. 1. 2023 o 18:00 Spoločenská miestnosť reformovanej cirkvi (vedľa školskej jedálne)

 

Informácie o farnosti a aktuálne oznamy nájdete na našej internetovej stránke: www.farnost-tekovskeluzany.sk

Telefonos elérhetőség – Telefónny kontakt: 036/772 3667, 0908 195 898