BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK - A SZENTMISÉK RENDJE 1. – 8. január 2023

 

Vasárnap - Nedeľa - Január 1.

PANNY MÁRIE BOHORODIČKY

ONDREJOVCE - BARSENDRÉD

 • 8:00     Sv. omša --    /za živú rodinu/

MÁLAŠ - MÁLAS

 • 9:15   Szentmise  –   /saját szándékomra/

 TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 10:30    Sv. omša  (slov.-magy) --  /za farníkov/

 

Kedd - Utorok - Január 3.

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 18:00    Szentmise  --  /saját szándékomra/

 

Szerda - Streda - Január 4.

MÁLAŠ - MÁLAS

 • 18:00    Szentmise  --  /saját szándékomra/

 

Csütörtök - Štvrtok - Január 5.

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 7:30    Szentmise  --  /saját szándékomra/

 

Péntek - Piatok - Január 6.

ZJAVENIE PÁNA – VÍZKERESZT FÜ

ONDREJOVCE - BARSENDRÉD

 • 8:00     Sv. omša  --    /† z rod. Jelenovej/

MÁLAŠ - MÁLAS

 • 9:15   Szentmise  –   /† Hruška Ladislav/

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 10:30    Sv. omša  (slov.-magy) --  /za farníkov/

 

Szombat - Sobota - Január 7.

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 7:30    Szentmise  --  /za duše v očistci/
 • 15:00 SOBÁŠNY OBRAD – MARIÁN VÁMOŠ A ZUZANA KOSTOLÁNIOVÁ

 

Vasárnap - Nedeľa - Január 8.

KRST KRISTA PÁNA – URUNK MEGKERESZTEKEDÉSE

ONDREJOVCE - BARSENDRÉD

 • 8:00     Sv. omša (magy) --    /† Trnavszky család/

MÁLAŠ - MÁLAS

 • 9:15   Szentmise  –   /† Sladičeková Maria a Ladislav a zosnulí z rod. Hrbatej/

 TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 10:30    Sv. omša  (slov.-magy) --  /za farníkov/

 


 

Farnosť sv. Štefana, kráľa – Tekovské Lužany

Szent István Király Plébániaközösség – Nagysalló

 

Oznamy 1. január 2023:

Liturgický kalendár:

 • pondelok – Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, biskupov a učiteľov Cirkvi, spomienka
 • piatok – ZJAVENIE PÁNA, SLÁVNOSŤ A PRIKÁZANÝ SVIATOK (1. piatok v mesiaci)
 • sobota – 1. sobota v mesiaci (7:00 v Tek. Lužanoch Posv. ruženec a Loretánske litánie)
 • nedeľa – KRST PÁNA

 

V piatok o 10:00 sa deti v Tekovských Lužanoch modlia Sv. ruženec, pozývam naň všetky deti.  

Na slávnosť Zjavenia Pána budem chodiť požehnávať domy. Kto by mal záujem, nech sa prihlási po sv. omšiach v sakristii.

Spovedať budem pol hodinu pre svätými omšami.

Kto by si chcel zapísať úmysly na sv. omše, môže tak urobiť po sv. omšiach.

Tí, ktorí idú na púť do Sv. Zeme, nech už prosím nosia peniaze za púť a to buď zálohu min. 200 EUR alebo celú sumu.

Koledníci Dobrej noviny vyzbierali 353 EUR. Peniaze putovali na pomoc chudobným deťom v Afrike.

V piatok 6. januára o 17:00 hod. vás pozývam na Vianočný koncert s názvom „Terchovské Vianoce“, ktorý sa uskutoční vo farskom kostole v Tekovských Lužanoch. Vystúpi hudobná skupina „Terchovská muzika z dolniakov“.  

 

Informácie o farnosti a aktuálne oznamy nájdete na našej internetovej stránke: www.farnost-tekovskeluzany.sk

Telefonos elérhetőség – Telefónny kontakt: 036/772 3667, 0908 195 898