BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK - A SZENTMISÉK RENDJE 10. – 17. apríl 2022

Vasárnap - Nedeľa - Apríl 10.

KVETNÁ NEDEĽA  – VIRÁGVASÁRNAP

Ondrejovce-Barsendréd

 • 8:00     Sv. omša   --    /† rod. Ivanová/

Málaš - Málas

 • 9:15     Szentmise --  /poďakovanie za 95 r. života/

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 10:30   Sv. omša  (slov.-magy.) – /za farníkov/

 

Kedd - Utorok - Apríl 12.

Tekovské Lužany – Nagysalló

 • 18:00    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Szerda - Streda - Apríl 13.

Málaš - Málas

 • 18:00    Szentmise  --  /† Manfréd Lakatoš/

 

Csütörtök - Štvrtok - Apríl 14.

ZELENÝ ŠTVRTOK

Ondrejovce-Barsendréd

 • 17:00     Sv. omša   --    /na úmysel/

Málaš - Málas

 • 18:00     Szentmise --  sájat szándékomra/

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 19:00   Sv. omša  (slov.-magy.) – /na úmysel/

 

Péntek - Piatok - Apríl 15.

VEĽKÝ PIATOK

Ondrejovce-Barsendréd

 • 15:00     Obrady Veľkého Piatku

Málaš - Málas

 • 16:30     Obrady Veľkého Piatku (slov.-magy.)

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 18:00   Obrady Veľkého Piatku (slov.-magy)

 

Szombat - Sobota - Apríl 16.

BIELA SOBOTA (VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA)

Tekovské Lužany – Nagysalló

 • 19:30    Sv. omša  (slov.-magy.) – /za farníkov

 

Vasárnap - Nedeľa - Apríl 17.

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA  – HÚSVÉTVASÁRNAP

Ondrejovce-Barsendréd

 • 8:00     Sv. omša   --    /† Pavel Jelen/

Málaš - Málas

 • 9:15     Szentmise --  /poďakovanie za 70 r. života/

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 10:30   Sv. omša  (slov.-magy.) – /za zdravie a Božiu pomoc pre manžela/

 


 

Farnosť sv. Štefana, kráľa – Tekovské Lužany

Szent István Király Plébániaközösség – Nagysalló

 

Oznamy 10. apríl 2022:

Liturgický kalendár:

 • Štvrtok – ZELENÝ ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE
 • Piatok – VEĽKÝ PIATOK – SLÁVENIE UTRPENIA A SMRTI PÁNA
 • Sobota – BIELA SOBOTA alebo VEĽKÁ SOBOTA
 • Nedeľa – VEĽKONOČNÁ NEDEĽA alebo NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA  

 

Kto by si chcel zapísať úmysly na sv. omše, môže tak urobiť po sv. omšiach.

Spovedať budem v utorok pol hodinu pred sv. omšou v Tek. Lužanoch a v stredu v Málaši. Počas Veľkonočných sviatkov spovedať nebudem.

Zbierka na pomoc obetiam vojnového konfliktu na Ukrajine z minulej nedele vyniesla 268, 70 EUR.

Na budúcu nedeľu bude Veľkonočná ofera.

 

Pobožnosť Krížovej cesty:

 • Málaš – v stredu po sv. omši
 • Tekovské Lužany – Veľký piatok o 9:00

 

Veľkonočné trojdnie:

Na Veľký piatok je pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu.

 

Poklona pri Božom hrobe:

Tekovské Lužany

 • Veľký piatok od cca. 19:30 do 22:00
 • Biela sobota od 8:00 do 19:15

                                             

Málaš

 • Veľký piatok od cca. 17:45 do 21:00
 • Biela sobota od 8:30 do 16:00

 

Na Veľkonočnú vigíliu, ktorá bude iba v Tekovských Lužanoch v sobotu o 19:30 sa stretneme pred kostolom, kde požehnáme oheň. Prineste si so sebou sviece, najlepšie vaše krstné sviece.

 

Úplné odpustky vo Veľkonočnom trojdní: Úplné odpustky za zvyčajných podmienok (sv. spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca – a vylúčenie akejkoľvek záľuby aj v ľahkom hriechu) možno získať:

 1. pri verejnej adorácii Najsvätejšej sviatosti na Zelený štvrtok recitovaním alebo spevom Tantum ergo
 2. za nábožnú účasť na poklone kríža pri liturgickom slávení na Veľký piatok
 3. za obnovu krstných sľubov pri slávení Veľkonočnej vigílie

PRAJEM VÁM POŽEHNANÉ PREŽITIE VEĽKONOČNÉHO TROJDNIA

 

Informácie o farnosti a aktuálne oznamy nájdete na našej novej internetovej stránke: www.farnost-tekovskeluzany.sk

Telefonos elérhetőség – Telefónny kontakt: 036/772 3667, 0908 195 898