BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK - A SZENTMISÉK RENDJE 23. – 30. október 2022

Vasárnap Nedeľa Október 23.

30. NEDEĽA CEZ ROK – ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP

Ondrejovce-Barsendréd

 • 8:00     Sv. omša  --    /† z rod. Hostinskej a Solčianskej/

Málaš – Málas

 • 9:15   Szentmise  –   /† Anna Šafárová/

Tekovské Lužany – Nagysalló

 • 10:30    Sv. omša  (slov.-magy) --  /† szülök, nagyszülök és testvérekért/

 

Kedd - Utorok - Október 25.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 18:00    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Szerda - Streda - Október 26.

Málaš – Málas

 • 7:30    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Csütörtök - Štvrtok - Október 27.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 7:30    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Péntek - Piatok - Október 28.

Tekovské Lužany – Nagysalló

 • 17:30 ADORÁCIA
 • 18:00   Sv. omša  --  /na počesť sv. Júdu Tadeáša/

 

Vasárnap - Nedeľa - Október 30.

30. NEDEĽA CEZ ROK – ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP

Ondrejovce-Barsendréd

 • 8:00     Sv. omša  --    /† z rod. Horváthovej/
 • Málaš – Málas

9:15   Sv. omša  –   /† Viktor a Hilda Vrzaloví/

Tekovské Lužany – Nagysalló

 • 10:30    Sv. omša  (slov.-magy) --  /† elhunyt szülökért/

Farnosť sv. Štefana, kráľa – Tekovské Lužany

Szent István Király Plébániaközösség – Nagysalló

 

Oznamy 23. október 2022:

Liturgický kalendár:

 • piatok – SV. ŠIMONA A JÚDU, APOŠTOLOV, SVIATOK
 • nedeľa – 31. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

Kto by si chcel zapísať úmysly na sv. omše, môže tak urobiť po sv. omšiach.

Spovedať budem pol hodinu pred sv. omšami.

Prežívame mesiac október, ktorý je mesiacom Sv. ruženca, preto Vás prosím, aby ste sa pred sv. omšami modlievali Sv. ruženec.

Dnes po sv. omšiach je aj v našej farnosti zbierka na misie. Tento rok je na Slovensku venovaná farnostiam v Kambodži, ktoré sa starajú o zdravotne postihnutých ľudí. Svojim príspevkom dávate trpiacim nádej a pomáhate im žiť lepší život. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

Nástenné kalendáre na rok 2023 v slovenskom a maďarskom jazyku – 1, 50 EUR kus.

Na budúci týždeň zo soboty na nedeľu sa mení čas. O 03.00 hod. letného času posúvame hodiny na 02.00 hod. stredoeurópskeho času.

Informácie o farnosti a aktuálne oznamy nájdete na našej internetovej stránke: www.farnost-tekovskeluzany.sk

 

Telefonos elérhetőség – Telefónny kontakt: 036/772 3667, 0908 195 898