BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK - A SZENTMISÉK RENDJE 4. – 11. september 2022VASÁRNAP NEDEĽA SEPTEMBER 4.

Vasárnap - Nedeľa - September 4.

23 NEDEĽA CEZ ROK  – ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP

Ondrejovce-Barsendréd

 • 8:00     Sv. omša  --    /† rod. Šuranská a Šeligerová/

Málaš – Málas

 • 9:15   Szentmise –   /za farníkov/

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 10:30    Sv. omša  (slov.-magy.) --  /za poďakovanie a prosba o Božiu pomoc/

 

Kedd - Utorok - September 6.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 18:00    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Szerda - Streda - September 7.

Málaš – Málas

 • 7:30    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Csütörtök - Štvrtok - September 8.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 7:30    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

 

Péntek - Piatok - September 9.

Tekovské Lužany – Nagysalló

 • 15:00 Sobášny obrad: Dávid Kálnay a Lucia Kucmerová
 • 17:30 ADORÁCIA
 • 18:00   Sv. omša  --  /na úmysel/

 

Szombat - Sobota - September 10.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 7:30    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Vasárnap - Nedeľa - September 11.

24. NEDEĽA CEZ ROK – ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP

Ondrejovce-Barsendréd

 • 8:00     Sv. omša  --    /za živú rodinu

Málaš – Málas

 • 9:15   Szentmise –   /† rodičia z oboch strán/

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 10:30    Sv. omša  (slov.-magy.) --  /za farníkov/

 


 

Farnosť sv. Štefana, kráľa – Tekovské Lužany

Szent István Király Plébániaközösség – Nagysalló

 

Oznamy 4. september 2022:

Liturgický kalendár:

 • streda – Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongráca, kňazov a mučeníkov, spomienka
 • štvrtok – NARODENIE PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE, SVIATOK
 • nedeľa – 24. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

Kto by si chcel zapísať úmysly na sv. omše, môže tak urobiť po sv. omšiach.

Spovedať budem pol hodinu pred sv. omšami.

Dnešnú nedeľu bude v Tekovských Lužanoch zbierka na opravu fasády kostola.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na kňazský seminár.

Informácie o farnosti a aktuálne oznamy nájdete na našej internetovej stránke: www.farnost-tekovskeluzany.sk

 

Telefonos elérhetőség – Telefónny kontakt: 036/772 3667, 0908 195 898