BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK - A SZENTMISÉK RENDJE 24. september – 1. október 2023

Vasárnap - Nedeľa - September 24.

25. NEDEĽA CEZ ROK – ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

ONDREJOVCE – BARSENDRÉD

 • 8:00    Sv. omša --   /† z rod. Lukáčovej a Ferovej/

MÁLAŠ – MÁLAS

 • 9:15     Sv. omša --  /† manželka/

TEKOVSKÉ LUŽANY – NAGYSALLÓ

 • 10:30    Sv. omša (slov.-magy.) --  /ďakovná za 40 r. života/

 

Kedd - Utorok - September 26.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 7:30      Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Szerda - Streda - September 27.

MÁLAŠ – MÁLAS

 • 7:30      Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Csütörtök - Štvrtok - September 28.

ONDREJOVCE – BARSENDRÉD

 • 17:00    Sv. omša (pohrebná) --   /† Irena Szaboová/

 

Péntek - Piatok - September 29.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 17:30 Adorácia
 • 18:00    Sv. omša  --  /za zdravie a Božiu pomoc pre Agátu/

 

Szombat - Sobota - September 30.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 7:30   Szentmise  --  /za Božiu pomoc pre vnuka pri štúdiu/

 

Vasárnap - Nedeľa - Október 1.

26. NEDEĽA CEZ ROK – ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

ONDREJOVCE – BARSENDRÉD

 • 8:00    Sv. omša --   /† z rod. Juhászovej/

MÁLAŠ – MÁLAS

 • 9:15     Szentmise --  /za farníkov/

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 10:30    Sv. omša (slov.-magy.) --  /† Eva Pšenicová/

 


 

Liturgický kalendár:

 • utorok – Sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov, spomienka
 • streda – Sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka
 • piatok – SV. MICHALA, GABRIELA A RAFAELA, ARCHANJELOV, SVIATOK
 • sobota – Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
 • nedeľa – 26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

Spovedať budem pol hodinu pred sv. omšami.

Kto by si chcel zapísať úmysly na sv. omše, môže tak urobiť po sv. omšiach.

Tento týždeň ďakujeme za úrodu. Tak ako zvyčajne bude aj zbierka ovocia, zeleniny, či iných potravín pre kňazský seminár. Môžete ich nosiť – Tekovské Lužany na farský úrad po sv. omšiach, Málaš do kultúrneho domu a Ondrejovce pani kostolníčke.   

Od budúcej nedele budeme prežívať mesiac október, ktorý je mesiacom Sv. ruženca, preto Vás prosím, aby ste sa pred sv. omšami modlievali Sv. ruženec.

Informácie o farnosti a aktuálne oznamy nájdete na našej novej internetovej stránke: www.farnost-tekovskeluzany.sk

 

Telefonos elérhetőség – Telefónny kontakt: 036/772 3667, 0908 195 898