BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK - A SZENTMISÉK RENDJE 8. – 15. máj 2022

Vasárnap - Nedeľa - Máj 8.

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA

Ondrejovce-Barsendréd

 • 8:00     Sv. omša   --    /† Margita, Elena a Ladislav Mäsiaroví/

Málaš - Málas

 • 9:15     Szentmise  --  /za farníkov/

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 10:30   Sv. omša  (slov.-magy.) – /† Zuzana Jenčová/

 

Kedd - Utorok - Máj 10.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 18:00    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Szerda - Streda - Máj 11.

Málaš - Málas

 • 7:30    Szentmise  --  /† rodičia/

 

Csütörtök - Štvrtok - Máj 12.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 7:00    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Péntek  - Piatok - Máj 13.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 17:30 ADORÁCIA
 • 18:00   Sv. omša  --  /† rodičia Sívošoví a Andelíkoví a za starých rodičov z oboch strán/

 

Szombat - Sobota - Máj 14.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 7:30    Sv. omša  --  /na úmysel/

 

Vasárnap - Nedeľa - Máj 15.

5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA

Ondrejovce-Barsendréd

 • 8:00     Sv. omša   --    /† Zoltán Vaškovič a Ladislav/

Málaš - Málas

 • 9:15     Szentmise  --  /za Božiu pomoc v chorobe/

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 10:30   Sv. omša  (slov.-magy.) – /za zdravie a Božiu pomoc pre vnukov/

 


 

Farnosť sv. Štefana, kráľa – Tekovské Lužany

Szent István Király Plébániaközösség – Nagysalló

 

Oznamy 8. máj 2022:

Liturgický kalendár:

 • piatok – Preblahoslavenej Panny Márie Fatimskej, spomienka
 • sobota – SV. MATEJA, APOŠTOLA, SVIATOK
 • nedeľa – 5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

 

1. sväté prijímanie v našej farnosti bude 22. mája. Od piatku 13. mája sa budeme každý deň s deťmi v Tekovských Lužanoch modliť Deviatnik pred 1. sv. prijímaním. Sv. omše budú počas týchto dní v slovenskom jazyku.

Kto by si chcel zapísať úmysly na sv. omše, môže tak urobiť po sv. omšiach.

Spovedať budem pol hodinu pred sv. omšami.

Dnešnú nedeľu bude zbierka na kňazský seminár.

V mesiaci máj sa pred sv. omšami budeme modliť Loretánske litánie. 

 Informácie o farnosti a aktuálne oznamy nájdete na našej novej internetovej stránke: www.farnost-tekovskeluzany.sk

 

Telefonos elérhetőség – Telefónny kontakt: 036/772 3667, 0908 195 898