BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK - A SZENTMISÉK RENDJE 9. – 16. apríl 2023

Vasárnap - Nedeľa - Apríl 9.

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA  – HÚSVÉTVASÁRNAP

ONDREJOVCE - BARSENDRÉD

 • 8:00    Sv. omša   --    /† z rodiny Dookovej/

MÁLAŠ – MÁLAS

 • 9:15   Szentmise –   /Poďakovanie/

 TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 10:30    Sv. omša (slov.-magy.)   --  /za farníkov/

 

Hétfő - Pondelok - Apríl 10.

ONDREJOVCE - BARSENDRÉD

 • 7:30    Sv. omša   --    /na úmysel/

Málaš - Málas

 • 8:30     Szentmise --  /ďakovná za 60 r. života/

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 9:30   Sv. omša  (slov.-magy.) – /na úmysel/

 

Szerda - Streda - Apríl 12.

Málaš -- Malas

 • 18:00    Szentmise  --  /saját szándékomra/

 

Csütörtök - Štvrtok - Apríl 13.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 7:30    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Péntek - Piatok - Apríl 14.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 17:30 ADORÁCIA
 • 18:00   Sv. omša  --  /na úmysel/

 

Szombat - Sobota - Apríl 15.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 7:30    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

MÁLAŠ – MÁLAS

 • 15:00  Sobášny obrad – Pavol Žindely a Michaela Ulmerová

 

Vasárnap - Nedeľa - Apríl 16.

2. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA ONDREJOVCE - BARSENDRÉD

 • 8:00    Sv. omša   --    /za živú rodinu/

MÁLAŠ – MÁLAS

 • 9:15   Szentmise –   /† Šuhaj Július a Mária/

 TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 10:30    Sv. omša (slov.-magy.)   --  /† Marta Tóthová a Božena Kováčová/

 


 

Farnosť sv. Štefana, kráľa – Tekovské Lužany

Szent István Király Plébániaközösség – Nagysalló

 

Oznamy 9. apríl 2023: Liturgický kalendár:

 • nedeľa – 2. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA (NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA)  

 

Spovedať budem pol hodinu pred sv. omšami.

Kto by si chcel zapísať úmysly na sv. omše, môže tak urobiť po sv. omšiach.

Dnešnú nedeľu bude Veľkonočná ofera.

 

Každý, kto si v 2. veľkonočnú nedeľu – nedeľu Božieho milosrdenstva pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole alebo v kaplnke nábožne uctí tento obraz a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov (svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca) a pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo (napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem ti), môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci podľa Dekrétu o odpustkoch, ktoré sa viažu na úkony úcty k Božiemu milosrdenstvu, ktorý vydala 29. 6. 2002 Apoštolská penitenciária a odobril ho svojím podpisom pápež Ján Pavol II.

 

Ďakujem všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinilo pekný priebeh Veľkonočného trojdnia.

Stretnutie detí, ktoré idú na 1 sv. prijímanie bude v piatok o 16:45 na farskom úrade.  

 

PRAJEM VÁM POŽEHNANÉ VEĽKONOČNÉ SVIATKY.

Informácie o farnosti a aktuálne oznamy nájdete na našej novej internetovej stránke: www.farnost-tekovskeluzany.sk

Telefonos elérhetőség – Telefónny kontakt: 036/772 3667, 0908 195 898