BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK - A SZENTMISÉK RENDJE 12. – 19. jún 2022

Vasárnap - Nedeľa - Jún 12.

NEDEĽA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

Ondrejovce-Barsendréd

 • 8:00     Sv. omša   --    /† Emília a Štefan/

Málaš - Málas

 • 9:15     Szentmise --  /za živú rodinu/

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 10:30   Sv. omša  (slov.-magy.) – /za farníkov/

 

Kedd - Utorok - Jún 14.

Tekovské Lužany – Nagysalló

 • 18:00    Szentmise --  /na úmysel/

 

Szerda - Streda - Jún 15.

Málaš - Málas

 • 7:30    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Csütörtök - Štvrtok - Jún 16.

NAJSV. KRISTOVHO TELA A KRVI– ÚRNAPJA

Ondrejovce-Barsendréd

 • 17:00     Sv. omša   --    /na úmysel/

Málaš - Málas

 • 18:00     Szentmise --  /poďakovanie za Božiu pomoc/

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 19:00   Sv. omša  (slov.-magy.) – /za farníkov/

 

Péntek - Piatok - Jún 17.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 17:30 ADORÁCIA
 • 18:00   Sv. omša  --  /na úmysel/

 

Szombat - Sobota - Jún 18.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 7:30    Szentmise  --  / sájat szándékomra//

 

Vasárnap - Nedeľa - Jún 19.

12. NEDEĽA CEZ ROK – ÉVKÖZI 12. VASÁRNAP

Ondrejovce-Barsendréd

 • 8:00     Sv. omša   --    /† Róbert Potocký/

Málaš - Málas

 • 9:15     Szentmise --  /† Benková Alžbeta/

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 10:30   Sv. omša  (slov.-magy.) – /za farníkov/

 


 

 

Farnosť sv. Štefana, kráľa – Tekovské Lužany

Szent István Király Plébániaközösség – Nagysalló

 

Oznamy 5. jún 2022:

Liturgický kalendár:

 • pondelok – Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
 • štvrtok – NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI, SLÁVNOSŤ, PRIKÁZANÝ SVIATOK
 • nedeľa – 12. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

Procesia na oslavu Božieho tela bude v našej farnosti v nedeľu v Tekovských Lužanoch po sv. omši o 10:30 hod. Prosím deti, aby si priniesli so sebou lupienky z kvetov, ktoré budú rozhadzovať na zem pred Sviatosťou Oltárnou. Kto sa nábožne zúčastní na tejto procesii, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

Kto by si chcel zapísať úmysly na sv. omše, môže tak urobiť po sv. omšiach.

Spovedať budem pol hodinu pred sv. omšami.  

V mesiaci jún sa pred sv. omšami budeme modliť Litanie k Srdcu Ježišovmu.

Informácie o farnosti a aktuálne oznamy nájdete na našej internetovej stránke: www.farnost-tekovskeluzany.sk

 

Telefonos elérhetőség – Telefónny kontakt: 036/772 3667, 0908 195 898