BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK - A SZENTMISÉK RENDJE 13. – 20. november 2022

Vasárnap - Nedeľa - November 13.

33. NEDEĽA CEZ ROK – ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP

Ondrejovce-Barsendréd

 • 8:00     Sv. omša --    /† Imrich Hamran/

Málaš – Málas

 • 9:15   Szentmise –   /za farníkov/

Tekovské Lužany – Nagysalló

 • 10:30    Sv. omša  (slov.-magy) --  /ďakovná za 40 r. manželstva/

 

Kedd - Utorok - November 15.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 18:00    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Szerda - Streda - November 16.

Málaš – Málas

 • 7:30    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Csütörtök - Štvrtok - November 17.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 7:30    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Péntek - Piatok November 18.

Tekovské Lužany – Nagysalló

 • 17:30 ADORÁCIA
 • 18:00   Sv. omša  --  /na úmysel/

 

Szombat - Sobota - November 19.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 7:30    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Vasárnap - Nedeľa - November 20.

34. NEDEĽA CEZ ROK – ÉVKÖZI 34. VASÁRNAP

NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, KRÁĽA NEBA I ZEME

Ondrejovce-Barsendréd

 • 8:00     Sv. omša --    /† Emília a Štefan/

Málaš – Málas

 • 9:15   Szentmise –   /sájat szándékomra/

Tekovské Lužany – Nagysalló

 • 10:30    Sv. omša  (slov.-magy) --  /za farníkov/

 


 

Farnosť sv. Štefana, kráľa – Tekovské Lužany

Szent István Király Plébániaközösség – Nagysalló

 

Oznamy 13. november 2022:

Liturgický kalendár:

 • štvrtok – Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka
 • nedeľa – 34. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ, NÁŠHO PANA JEŽIŠA KRISTA, KRÁĽA NEBA I ZEME

 

Na budúcu nedeľu po sv. omšiach bude pobožnosť ku Kristovi Kráľovi s modlitbou „Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia“, pri ktorej za obvyklých podmienok môžeme získať úplné odpustky.

Kto by si chcel zapísať úmysly na sv. omše, môže tak urobiť po sv. omšiach.

Spovedať budem pol hodinu pred sv. omšami.

 

Nástenné kalendáre na rok 2023 v slovenskom jazyku  – 1, 50 EUR kus.

 

Pozývam Vás na púť do Sv. Zeme, termín 25. apríla až 2. mája 2023. Cena Púte 815 EUR. Možné aj pripoistenie. Celý program púte, bližšie informácie a prihlášky si môžete prevziať u mňa buď v kostole alebo priamo na farskom úrade.  

Tento týždeň by sme mali tradičnú brigádu čistenia orechov na farskom úrade. V utorok od 9:00 poprosím chlapov – ktorí by orechy porozbíjali a od stredy by som poprosil ženy, aby prišli orechy vyčistiť. Znovu od 9:00 ráno. Vopred ďakujem za Vašu ochotu.

Informácie o farnosti a aktuálne oznamy nájdete na našej internetovej stránke: www.farnost-tekovskeluzany.sk

 

Telefonos elérhetőség – Telefónny kontakt: 036/772 3667, 0908 195 898