BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK - A SZENTMISÉK RENDJE 5. – 12. jún 2022

Vasárnap - Nedeľa - Jún 5.

NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO  – PÜNKÖSD

Ondrejovce-Barsendréd

 • 8:00     Sv. omša   --    /za živú rodinu/

Málaš - Málas

 • 9:15     Szentmise --  /† Hrbatý Jozef/

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 10:30   Sv. omša  (slov.-magy.) – /† Ferenc, István és szülök/

 

Hétfő - Pondelok - Jún 6.

Tekovské Lužany – Nagysalló

 • 18:00    Szentmise (slov.–magy.) --  /na úmysel/

 

Szerda - Streda - Jún 8.

Málaš - Málas

 • 7:30    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

CSÜTÖRTÖK- ŠTVRTOK - JÚN 9.

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 7:30 Szentmise -- /sájat szándékomra/

 

Péntek - Piatok - Jún 10.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 17:30 ADORÁCIA
 • 18:00   Sv. omša  --  /† Ľuboš a rodičia Bukovčanoví/

 

Szombat - Sobota - Jún 11.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 7:30    Szentmise  --  / sájat szándékomra//

 

Vasárnap - Nedeľa - Jún 12.

NEDEĽA NAjSVÄTEJŠEJ TROJICE – SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA

Ondrejovce-Barsendréd

 • 8:00     Sv. omša   --    /† Emília a Štefan/

Málaš - Málas

 • 9:15     Szentmise --  /za živú rodinu/

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 10:30   Sv. omša  (slov.-magy.) – /za farníkov/

 


 

Farnosť sv. Štefana, kráľa – Tekovské Lužany

Szent István Király Plébániaközösség – Nagysalló

 

Oznamy 5. jún 2022:

Liturgický kalendár:

 • pondelok – Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, spomienka, alebo SVÄTODUŠNÝ PONDELOK
 • štvrtok – NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, NAJVYŠŠIEHO A VEČNÉHO KŃAZA, SVIATOK
 • sobota – Sv. Barnabáša, spoštola, spomienka
 • nedeľa – 11. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ, NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE 

Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator na slávnosť Zoslania Ducha Svätého, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

 Kto by si chcel zapísať úmysly na sv. omše, môže tak urobiť po sv. omšiach.

 Spovedať budem pol hodinu pred sv. omšami.  

 Zbierka na katolícke masmédiá vyniesla 137, 96 EUR.

 V mesiaci jún sa pred sv. omšami budeme modliť Litanie k Srdcu Ježišovmu.

 Dnes sa končí Veľkonočné obdobie, od zajtra sa modlíme Anjel Pána. 

 Informácie o farnosti a aktuálne oznamy nájdete na našej internetovej stránke: www.farnost-tekovskeluzany.sk

Telefonos elérhetőség – Telefónny kontakt: 036/772 3667, 0908 195 898