BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK - A SZENTMISÉK RENDJE 18. – 25. december 2022

Vasárnap - Nedeľa - December 18.

4. ADVENTNÁ NEDEĽA – ADVENT 4. VASÁRNAPJA

ONDREJOVCE - BARSENDRÉD

 • 8:00     Sv. omša --    /† Štefan a Estera Vargoví a syn Štefan/

MÁLAŠ - MÁLAS

 • 9:15   Szentmise  –   /† elhunyt szülök Berek István és Maria/

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 10:30    Sv. omša  (slov.-magy) --  /za farníkov/

 

Kedd - Utorok - December 20.

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 6:00    Sv. omša --  /za Božiu pomoc pri operácii a v chorobe/

 

Szerda - Streda - December 21.

MÁLAŠ - MÁLAS

 • 6:00    Szentmise  --  /saját szándékomra/

 

Csütörtök - Štvrtok - December 22.

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 6:00    Szentmise  --  /saját szándékomra/

 

Péntek - Piatok - December 23.

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 6:00  Sv. omša  --  /na úmysel/

 

Szombat - Sobota - December 24.

NARODENIE PÁNA – KARÁCSONY VIGÍLIA

MÁLAŠ - MÁLAS

 • 22:00   Szentmise  –   /saját szándékomra/

ONDREJOVCE - BARSENDRÉD

 • 23:00     Sv. omša --    /za živú rodinu/

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 24:00    Sv. omša  (slov.-magy) --  /za farníkov/

 

Vasárnap - Nedeľa - December 25.

NARODENIE PÁNA – KARÁCSONY

ONDREJOVCE - BARSENDRÉD

 • 8:00     Sv. omša --    /za živú rodinu/

MÁLAŠ - MÁLAS

 • 9:15   Szentmise  –   /za farníkov/

 LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 10:30    Sv. omša  (slov.-magy) --  /† Mária Jenčová a Mária Horová/

 


 

Farnosť sv. Štefana, kráľa – Tekovské Lužany

Szent István Király Plébániaközösség – Nagysalló

 

Oznamy 18. december 2022:

Liturgický kalendár:

 • sobota – VIGÍLIA NARODENIA PÁNA
 • nedeľa – NARODENIE PÁNA

 

V piatok ráno pozývam do Tekovských Lužian na rorátnu sv. omšu obzvlášť deti, ktoré po sv. omši pozývame na farský úrad na raňajky. V piatok ráno na poslednú rorátnu sv. omšu si môžete priniesť Betlehemy, ktoré máte doma a položiť ich pred oltár. Po sv. omši ich požehnáme.

Tekovské Lužany – zbierka na opravu farského kostola vyniesla 79, 02 EUR.

Na budúcu nedeľu bude Vianočná ofera.

Kto by si chcel zapísať úmysly na sv. omše, môže tak urobiť po sv. omšiach.

Spovedať budem pol hodinu pred sv. omšami.

Pozývam Vás na púť do Sv. Zeme, termín 25. apríla až 2. mája 2023. Cena Púte 815 EUR. Možné aj pripoistenie. Celý program púte, bližšie informácie a prihlášky si môžete prevziať u mňa buď v kostole alebo priamo na farskom úrade.  

 26. decembra 2022 bude v našej farnosti prebiehať koledovanie Dobrej noviny. Kto by chcel doma privítať koledníkov, nech sa zapíše na prihlasovací hárok, ktorý bude v kostole.

V piatok 30. decembra o 18:00 hod. vás pozývam na Vianočný koncert s názvom „Terchovské Vianoce“, ktorý sa uskutoční vo farskom kostole v Tekovských Lužanoch. Vystúpi hudobná skupina „Terchovská muzika z dolniakov“.  

Betlehemské svetlo si počas tohoto týždňa môžete brať z našich kostolov.  

Tekovské Lužany – piatok 23. decembra o 9:00 hod. zdobenie kostola a upratovanie kostola pred Vianočnými sviatkami.  

 

Informácie o farnosti a aktuálne oznamy nájdete na našej internetovej stránke: www.farnost-tekovskeluzany.sk

 

Telefonos elérhetőség – Telefónny kontakt: 036/772 3667, 0908 195 898