BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK - A SZENTMISÉK RENDJE 11. – 18. jún 2023

Vasárnap - Nedeľa - Jún 11.

10. NEDEĽA CEZ ROK – ÉVKÖZI 10. VASÁRNAP

ONDREJOVCE - BARSENDRÉD

 • 8:00    Sv. omša  --    /† Emília a Štefan/

MÁLAŠ – MÁLAS

 • 9:15     Szentmise --  /za farníkov/

 TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 10:30    Sv. omša (slov.-magy.) --  /† rodičia/

 

Kedd - Utorok - Jún 13.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 18:00    Szentmise  --  /za uzdravenie vnučky/

 

Csütörtök - Štvrtok - Jún 15.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 7:30    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Péntek - Piatok - Jún 16.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 17:30 Adorácia
 • 18:00    Sv. omša  --  /na úmysel/

 

Szombat - Sobota - Jún 17.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 7:30    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Vasárnap - Nedeľa - Jún 18.

11. NEDEĽA CEZ ROK – ÉVKÖZI 11. VASÁRNAP

ONDREJOVCE - BARSENDRÉD

 • 8:00    Sv. omša  --    /† Róbert Potocký/

MÁLAŠ – MÁLAS

 • 9:15     Szentmise --  /† rodičia a starí rodičia/

 TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 10:30    Sv. omša (slov.-magy.) --  /† Medo Béla és Magdolna emlékére/

 


 

Farnosť sv. Štefana, kráľa – Tekovské Lužany

Szent István Király Plébániaközösség – Nagysalló

 

Oznamy 11. jún 2023:

Liturgický kalendár:

 • utorok – Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
 • piatok– NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO, SLÁVNOSŤ
 • sobota – Nepoškvrneného Srdca preblahoslavenej Panny Márie, spomienka
 • nedeľa – 11. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

Spovedať budem pol hodinu pred sv. omšami.

Kto by si chcel zapísať úmysly na sv. omše, môže tak urobiť po sv. omšiach.

V mesiaci jún sa budeme modlievať Litánie k Srdcu Ježišovmu.

Dnešnú nedeľu sa na farskom úrade uskutoční „DEŇ RODINY“. Všetci ste srdečne pozvaní, obzvlášť rodiny s deťmi. Začíname o 14:00 hod.

Informácie o farnosti a aktuálne oznamy nájdete na našej novej internetovej stránke: www.farnost-tekovskeluzany.sk

 

Telefonos elérhetőség – Telefónny kontakt: 036/772 3667, 0908 195 898