BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK - A SZENTMISÉK RENDJE 5. – 12. marec 2023

VASÁRNAP - NEDEĽA - MAREC 5.

2. PÔSTNA NEDEĽA – NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA

ONDREJOVCE - BARSENDRÉD

 • 8:00 Sv. omša -- /† z rodiny Jelínkovej/

MÁLAŠ – MÁLAS

 • 9:15 Szentmise – /† z rodiny Bocsákovej/

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 10:30 Sv. omša (slov.-magy) -- /poďakovanie za uzdravenie/

 

KEDD - UTOROK - MAREC 7.

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 18:00 Szentmise -- /saját szándékomra/

 

SZERDA STREDA MAREC 8.

MÁLAŠ -- MALAS

 • 18:00 Szentmise -- /saját szándékomra/

 

CSÜTÖRTÖK - ŠTVRTOK - MAREC 9.

ONDREJOVCE - BARSENDRÉD

 • 18:00 Sv. omša -- /na úmysel/

 

PÉNTEK - PIATOK - MAREC 10..

TEKOVSKÉ LUŽANY – NAGYSALLÓ

 • 17:30 ADORÁCIA
 • 18:00 Sv. omša -- /na vlastný úmysel/

 

SZOMBAT - SOBOTA - MAREC 11.

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 7:30 Szentmise -- /saját szándékomra/

 

VASÁRNAP - NEDEĽA - MAREC 12.

3. PÔSTNA NEDEĽA – NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA

ONDREJOVCE - BARSENDRÉD

 • 8:00 Sv. omša -- /† z rod. Ďurinovej a Valkovičovej/

MÁLAŠ – MÁLAS

 • 9:15 Szentmise – /za farníkov/

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 10:30 Sv. omša (slov.-magy) -- /† rodičia a starí rodičia/

 

Farnosť sv. Štefana, kráľa – Tekovské Lužany

Szent István Király Plébániaközösség – Nagysalló

Oznamy 5. marec 2023:

Liturgický kalendár:

 • nedeľa – 3. PÔSTNA NEDEĽA

Pobožnosť Krížovej cesty: Málaš – v stredu po sv. omši
Ondrejovce – vo štvrtok po sv. omši

Tekovské Lužany – v piatok po sv. omši (predmodlievať sa bude mládež)

Spovedať budem pol hodinu pre svätými omšami.

Kto by si chcel zapísať úmysly na sv. omše, môže tak urobiť po sv. omšiach.

Zbierka na charitu vyniesla 137, 88 EUR.

Tekovské Lužany – na budúcu nedeľu bude zbierka na opravu kostola.

Dávam do pozornosti: dňa 19. 3. 2023 bude vo farskom kostole v Tekovských Lužanoch
o 10:30 sláviť nedeľnú sv. omšu Vdp. Marián Kuffa, farár farnosti Žakovce. Všetkých
Vás na túto sv. omšu pozývam.

Informácie o farnosti a aktuálne oznamy nájdete na našej internetovej stránke:
www.farnost-tekovskeluzany.sk

Telefonos elérhetőség – Telefónny kontakt: 036/772 3667, 0908 195 898