BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK - A SZENTMISÉK RENDJE 28. apríl – 5. máj 2024

 

Vasárnap - Nedeľa - Apríl 28.

5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – HÚSVÉT 5. VASÁRNAP

ONDREJOVCE - BARSENDRÉD

 • 8:00    Sv. omša   --    /za živú rodinu/

MÁLAŠ – MÁLAS

 • 9:15   Sv. omšu  --   /† ďakovná za 50 r. života maminy a prosba o Božiu pomoc pre rodičov /

 TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 10:30    Sv. omša (slov.-magy.)   --  /† rodičia, starí rodičia Szívošoví a Andelíkoví/

 

Hétfő - Pondelok - Apríl 29.

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 18:00  Szentmise  --  /saját szándékomra/

 

Kedd - Utorok - Apríl 30.

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 7:30    Szentmise  --  /saját szándékomra/

 

Szerda - Streda - Máj 1.

MÁLAŠ – MÁLAS

 • 17:30 Adorácia 
 • 18:00  Szentmise  --  /† Stanislav Bujňak/

 

Csütörtök - Štvrtok - Máj 2.

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 7:30    Szentmise  --  /saját szándékomra/

 

Péntek - Piatok - Máj 3.

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 17:00 Adorácia 
 • 18:00    Sv. omša  --  /za Božiu pomoc pre rodinu/

 

Szombat - Sobota - Máj 4.

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 7:30    Sv. omša  --  /za duše v očistci/

 

Vasárnap - Nedeľa - Máj 5.

6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – HÚSVÉT 6. VASÁRNAP

ONDREJOVCE - BARSENDRÉD

 • 8:00    Sv. omša   --    /† z rod. Madarásovej a Víglašovej/

MÁLAŠ – MÁLAS

 • 9:15   Szentmise --   /† Emília/

 TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 10:30    Sv. omša (slov.-magy.)   --  /za rodinu/

 


 

Oznamy 28. apríl 2024:

Liturgický kalendár:

 • pondelok – SV. KATARÍNY SIENSKEJ, PANNY A UČITEĽKY CIRKVI, PATRÓNKY EURÓPY, SVIATOK
 • streda – Sv. Jozefa, robotníka, spomienka
 • štvrtok – Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
 • piatok – SV. FILIPA A JAKUBA, APOŠTOLOV, SVIATOK (1. PIATOK V MESIACI)
 • sobota – 1. sobota v mesiaci (Tek. Lužany – 7:00 Posv. ruženec a Loretánske litánie) 
 • nedeľa – 6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

 

Spovedať budem pol hodinu pred sv. omšami.

Kto by si chcel zapísať úmysly na sv. omše, môže tak urobiť po sv. omšiach.

V mesiaci máj sa modlievame pred sv. omšami Loretánske litánie.

Stretnutie detí, ktoré idú na 1. sv. prijímanie bude v piatok o 16:30 hod. na farskom úrade. Po sv. omši bude v Tekovských Lužanoch stretnutie rodičov detí, ktoré idú na 1. sv. prijímanie.

Od piatku 3. mája sa s deťmi, ktoré idú na 1. sv. prijímanie budeme denne modliť deviatnik pred 1 sv. prijímaním. Účasť detí je povinná. Sv. omša počas tohto deviatnika budú v slovenskom jazyku.

 

Informácie o farnosti a aktuálne oznamy nájdete na našej novej internetovej stránke:

www.farnost-tekovskeluzany.sk

 

Telefonos elérhetőség – Telefónny kontakt: 036/772 3667, 0908 195 898