BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK - A SZENTMISÉK RENDJE 24. – 31. december 2023

Vasárnap - Nedeľa - December 24.

NARODENIE PÁNA -- KARÁCSONY VIGÍLIA

MÁLAŠ – MÁLAS

 • 22:00    Szentmise --   /sájat szándékomra/

ONDREJOVCE – BARSENDRÉD

 • 23:00    Sv. omša --   /za živú rodinu/

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 24:00  Sv. omša (slov.-magy.) --  /na úmysel/

 

Hétfő - Pondelok - December 25.

NARODENIE PÁNA -- KARÁCSONY

ONDREJOVCE – BARSENDRÉD

 • 8:00    Sv. omša --   /za živú rodinu /

MÁLAŠ – MÁLAS

 • 9:15    Szentmise --   /za farníkov/

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 10:30  Sv. omša (slov.-magy.) --  /za Božiu pomoc pre rodinu/

 

Kedd - Utorok - December 26.

1. ŠTEFANA – SZT. ISTVÁN

ONDREJOVCE – BARSENDRÉD

 • 8:00    Sv. omša --   /na úmysel/

MÁLAŠ – MÁLAS

 • 9:15    Szentmise --   /sájat szándékomra/

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 10:30  Sv. omša (slov.-magy.) --  /na úmysel/

 

Szerda - Streda - December 27.

MÁLAŠ – MÁLAS

 • 7:30   Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Péntek - Piatok - December 29.

Tekovské Lužany – Nagysalló

 • 17:30 ADORÁCIA
 • 18:00   Sv. omša  --  /na úmysel/

 

Szombat - Sobota - December 30.

Tekovské Lužany – Nagysalló

 • 7:30   Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Vasárnap - Nedeľa - December 31.

NEDEĽA SVÄTEJ RODINY – SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA VIGÍLIA

ONDREJOVCE – BARSENDRÉD

 • 8:00    Sv. omša (magy.) --   /† Pálinkás János és Irén/

MÁLAŠ – MÁLAS

 • 9:15    Sv. omša --   /sájat szándékomra/

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 10:30  Sv. omša (slov.-magy.) --  /za farníkov/

 


 

Oznamy 24. december 2023:

Liturgický kalendár:

 • pondelok  -- NARODENIE PÁNA, SLÁVNOSŤ
 • utorok – SV. ŠTEFANA, PRVÉHO MUČENÍKA, SVIATOK
 • streda – SV. JÁNA, APOŠTOLA A EVANJELISTU, SVIATOK
 • štvrtok – SVÄTÝCH NEVINIATOK, MUČENÍKOV, SVIATOK
 • nedeľa – SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA (PRI SV. OMŠIACH SI MANŽELIA OBNOVIA MANŽELSKÉ SĽUBY)

 

V pondelok na slávnosť Narodenia Pána bude Vianočná ofera.

 

Kto by si chcel zapísať úmysly na sv. omše, môže tak urobiť po sv. omšiach.

 

Farský úrad Vás srdečne pozýva na púť do Fatimy a to v dňoch 17. - 24.4.2024. Navštívime Fatimu, Lisabon, Santiago de Compostela, Bragu, Batalhu a Alcobu Nazaré. Cena púte je 890 EUR. Program, bližšie informácie a prihlášky si môžete prevziať u pána farára po sv. omšiach alebo na farskom úrade.

 

Dňa 25. 12. o 16:00 hod. bude vo farskom kostole v Tekovských Lužanoch jasličková pobožnosť, na ktorú Vás všetkých pozývame. Po jasličkovej pobožnosti bude nasledovať Vianočné požehnanie pri jasličkách.

26. 12. 2022 bude v našej farnosti prebiehať koledovanie Dobrej noviny. Kto by chcel doma privítať koledníkov, nech sa zapíše na prihlasovací hárok, ktorý bude v kostole. Koledníkov požehnáme na sv. omši v Tekovských Lužanoch, kde nám aj koledníci zakoledujú a môžete im prispieť na zbierku pre chudobných v Afrike.

5. 1. 2024 o 16:30 hod. sa vo farskom kostole v Tekovských Lužanoch s podporou obecného úradu Tekovské Lužany uskutočni Trojkráľový koncert. Vystupuje Terchovský orchester ľudových nástrojov Bobáňovci. Vstupné je dobrovoľné. Všetci ste srdečne pozvaní.

 

Informácie o farnosti a aktuálne oznamy nájdete na našej novej internetovej stránke: www.farnost-tekovskeluzany.sk

 

Telefonos elérhetőség – Telefónny kontakt: 036/772 3667, 0908 195 898