BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK - A SZENTMISÉK RENDJE 15. – 22. október 2023

Vasárnap - Nedeľa - Október 15.

28. NEDEĽA CEZ ROK – ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP

ONDREJOVCE – BARSENDRÉD

 • 8:00    Sv. omša --   /† Imrich Hamran/

MÁLAŠ – MÁLAS

 • 9:15     Szentmise --  /za farníkov/

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 10:30    Sv. omša (slov.-magy.) --  /za syna Lukáša/

 

Kedd - Utorok - Október 17.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 18:00  Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Szerda - Streda - Október 18.

MÁLAŠ – MÁLAS

 • 7:30    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Csütörtök - Štvrtok - Október 19.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 7:30    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Péntek - Piatok - október 20.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 17:30 Adorácia
 • 18:00  Sv. omša  --  /na úmysel/

 

Szombat - Sobota - Október 21.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 7:30      Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Vasárnap - Nedeľa - Október 22.

29. NEDEĽA CEZ ROK – ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP

ONDREJOVCE – BARSENDRÉD

 • 8:00    Sv. omša --   /† z rod. Hostinskej a Solčianskej/

MÁLAŠ – MÁLAS

 • 9:15     Szentmise --  /† brat, rodičia Špaňoví a starí rodičia/

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 10:30    Sv. omša (slov.-magy.) --  /za Božiu pomoc pre manželov/

 


 

Oznamy 15. október 2023:

Liturgický kalendár:

 • utorok --  Sv. Ignáca Antiochíjskeho, biskupa a mučeníka, spomienka
 • streda – SV. LUKÁŠA, EVANJELISTU, SVIATOK
 • nedeľa – 29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (MISÍJNA NEDEĽA)

 

Spovedať budem pol hodinu pred sv. omšami.

Kto by si chcel zapísať úmysly na sv. omše, môže tak urobiť po sv. omšiach.

 

Na budúcu nedeľu bude zbierka na misie.

 

Prežívame mesiac október, ktorý je mesiacom Sv. ruženca, preto Vás prosím, aby ste sa pred sv. omšami modlievali Sv. ruženec.

 

Každý piatok v októbri sa budú deti o 17:30 počas adorácie modliť Posv. ruženec.

 

V piatok o 16:30 hod. bude na farskom úrade v Tekovských Lužanoch stretnutie detí, ktoré idú na 1. sv. prijímanie.

 

Na budúcu nedeľu sa v priestoroch firmy Somek a na priľahlom letisku (smerom von z dediny na Ondrejovce ) sa o 14:00 hod. uskutoční Farská šarkaniáda. Pozývame všetky rodiny s deťmi. Treba si priniesť šarkanov a dobrú náladu. Občerstvenie bude a ceny za najkrajšieho šarkana a najlepšie letiaceho šarkana budú pripravené. V prípade nepriaznivého počasia sa šarkaniáda posúva o týždeň.

 

Informácie o farnosti a aktuálne oznamy nájdete na našej novej internetovej stránke: www.farnost-tekovskeluzany.sk

Telefonos elérhetőség – Telefónny kontakt: 036/772 3667, 0908 195 898