BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK - A SZENTMISÉK RENDJE 25. február – 3. marec 2024

Vasárnap - Nedeľa - Február 25.

2. PÔSTNA NEDEĽA – NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA

ONDREJOVCE – BARSENDRÉD

 • 8:00    Sv. omša   --  /† z rod. Madarásovej/

MÁLAŠ – MÁLAS

 • 9:15    Sv. omša --   /poďakovanie/

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 10:30  Sv. omša (slov.-magy.) --  /za dcéru Ninku/

 

Szerda - Streda - Február 28.

MÁLAŠ – MÁLAS

 • 17:30 Adorácia
 • 18:00    Szentmise --  /sájat szándékomra/

 

Csütörtök - Štvrtok - Február 29

ONDREJOVCE - BARSENDRÉD

 • 18:00    Sv. omša --  /na úmysel/

 

Péntek - Piatok - Marec 1.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 17:00 Adorácia
 • 18:00    Sv. omša  --  /za uzdravenie/

 

Szombat - Sobota - Marec 2.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 7:30    Szentmise  --  /za duše v očistci/

 

Vasárnap - Nedeľa - Marec 3.

3. PÔSTNA NEDEĽA – NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA

ONDREJOVCE – BARSENDRÉD

 • 8:00    Sv. omša   --  /† Július Šuhajda/

MÁLAŠ – MÁLAS

 • 9:15    Szentmise --  /† Lajos, Béla és Maria/

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 10:30  Sv. omša (slov.-magy.) --  /† Dominika/

 


 

Oznamy 25. február 2024:

 Liturgický kalendár:

 • piatok – 1. piatok v mesiaci (17:30 – deti sa modlia Ruženec)
 • sobota – 1. sobota v mesiaci (7:00 Tek. Lužany – Posv. ruženec a Loretánske litánie)
 • nedeľa – 3. PÔSTNA NEDEĽA

 

Spovedať budem pol hodinu pred sv. omšami.

 

Kto by si chcel zapísať úmysly na sv. omše, môže tak urobiť po sv. omšiach.

 

Pobožnosť Krížovej cesty:

 • Málaš – v stredu po sv. omši
 • Ondrejovce – vo štvrtok po sv. omši
 • Tekovské Lužany – v piatok po sv. omši (predmodlievať sa budú miništranti)

 

Zbierka na charitu vyniesla 163, 58 EUR.

Dnešnú nedeľu je zbierka na opravu farského kostola.

 

Na budúcu nedeľu 3. marca Vás srdečne pozývam do Pozby na Studničku, kde bude o 15:00 hod. mať naša farnosť Krížovu cestu.

 

Deti, ktoré idú na prvé sv. prijímanie majú v piatok o 16:30 stretnutie na farskom úrade.

 

Informácie o farnosti a aktuálne oznamy nájdete na našej novej internetovej stránke: www.farnost-tekovskeluzany.sk

Telefonos elérhetőség – Telefónny kontakt: 036/772 3667, 0908 195 898