BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK - A SZENTMISÉK RENDJE 6. – 13. november 2022

Vasárnap - Nedeľa - November 6.

32. NEDEĽA CEZ ROK – ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP

Ondrejovce-Barsendréd

 • 8:00     Sv. omša (magy.)  --    /† Kovács család/

Málaš – Málas

 • 9:15   Szentmise –   /poďakovanie za 60 r. života/

Tekovské Lužany – Nagysalló

 • 10:30    Sv. omša  (slov.-magy) --  /za Božiu pomoc a zdravie/

 

Péntek - Piatok - November 11.

Tekovské Lužany – Nagysalló

 • 17:30 ADORÁCIA
 • 18:00   Sv. omša  --  /na úmysel/

 

Szombat - Sobota - November 12

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 7:30    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Vasárnap - Nedeľa - November 13.

33. NEDEĽA CEZ ROK – ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP

Ondrejovce-Barsendréd

 • 8:00     Sv. omša --    /† Imrich Hamran/

Málaš – Málas

 • 9:15   Szentmise –   /za farníkov/

Tekovské Lužany – Nagysalló

 • 10:30    Sv. omša  (slov.-magy) --  /ďakovná za 40 r. manželstva/

 


 

Farnosť sv. Štefana, kráľa – Tekovské Lužany

Szent István Király Plébániaközösség – Nagysalló

 

Oznamy 6. november 2022:

Liturgický kalendár:

 • streda – VÝROČIE POSVIACKY LATERÁNSKEJ BAZILIKY, SVIATOK
 • štvrtok – Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka
 • piatok – Sv. Martina z Tours, biskupa, spomienka
 • sobota – Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, spomienka
 • nedeľa – 33. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

Kto by si chcel zapísať úmysly na sv. omše, môže tak urobiť po sv. omšiach.

Spovedať budem pol hodinu pred sv. omšami.

Nástenné kalendáre na rok 2023 v slovenskom a maďarskom jazyku – 1, 50 EUR kus.

V piatok v Tekovských Lužanoch po sv. omši bude stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov.

V sobotu o 10:00 bude brigáda na farskom úrade. Pred zimou očistíme farskú záhradu. Prosím kto má čas, nech príde pomôcť. Už vopred ďakujem.  

Od 6. 11., teda oddnes poobedia som odcestovaný do piatku 11. 11. na duchovných cvičeniach. V prípade pohrebu alebo zaopatrovania zastupuje farský úrad Želiezovce.     

 

Informácie o farnosti a aktuálne oznamy nájdete na našej internetovej stránke: www.farnost-tekovskeluzany.sk

Telefonos elérhetőség – Telefónny kontakt: 036/772 3667, 0908 195 898