BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK - A SZENTMISÉK RENDJE 2. október 2022 - 9. október 2022

Vasárnap - Nedeľa - Október 2.

27. NEDEĽA CEZ ROK – ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP

Ondrejovce-Barsendréd

 • 8:00     Sv. omša  --    /† Lucia Jelenová /

Málaš – Málas

 • 9:00   Szentmise  –   /† Stanislav Špaňo, rodičia a starí rodičia/

VYSLUHOVANIE SVIATOSTI BIRMOVANIA

Tekovské Lužany – Nagysalló

 • 10:30    Sv. omša  --  /za birmovancov a ich rodiny/

 

Kedd - Utorok - Október 4.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 7:30    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Szerda - Streda - Október 5.

Málaš – Málas

 • 7:30    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Csütörtök - Štvrtok - Október 6.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 18:00    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Péntek - Piatok - Október 7.

Tekovské Lužany – Nagysalló

 • 17:30 ADORÁCIA
 • 18:00   Sv. omša  --  /na úmysel/

 

Szombat - Sobota - Október 8.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 7:30    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Vasárnap - Nedeľa - Október 9.

28. NEDEĽA CEZ ROK – ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP

Ondrejovce-Barsendréd

 • 8:00     Sv. omša  --    /† z rodiny Dókovej, Máčajovej a Uhnákovej/

Málaš – Málas

 • 9:15   Szentmise  –   /† František Kmeťo, manž. Helena a starí rodičia/

Tekovské Lužany – Nagysalló

 • 10:30    Sv. omša  (slov.-magy) --  /za vnúčatá/

 


 

Farnosť sv. Štefana, kráľa – Tekovské Lužany

Szent István Király Plébániaközösség – Nagysalló

 

Oznamy 2. október 2022:

Liturgický kalendár:

 • utorok – Sv. Františka Assiského, spomienka
 • piatok – Ružencovej Panny Márie, spomienka (1. piatok v mesiaci)
 • nedeľa – 28. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

Kto by si chcel zapísať úmysly na sv. omše, môže tak urobiť po sv. omšiach.

Spovedať budem pol hodinu pred sv. omšami.

Prežívame mesiac október, ktorý je mesiacom Sv. ruženca, preto Vás prosím, aby ste sa pred sv. omšami modlievali Sv. ruženec.

Tekovské Lužany – na budúcu nedeľu bude zbierka na opravu fasády farského kostola.

Informácie o farnosti a aktuálne oznamy nájdete na našej internetovej stránke: www.farnost-tekovskeluzany.sk

 

Telefonos elérhetőség – Telefónny kontakt: 036/772 3667, 0908 195 898