A SZENTMISÉK RENDJE - BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK 13. – 20. február 2022

VASÁRNAP - NEDEĽA - FEBRUÁR 13.

6. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP

Ondrejovce - Barsendréd

  • 7:30 SV. OMŠA -(za živú rodinu)

 

MÁLAŠ - MÁLAS

  • 9:15 SZENTMISE - (sájat szándékomra)

 

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

  • 10:30 Sv. omša (slov.-magy.) – (za zdravie Božie požehnanie pre Agátu)


PÉNTEK - PIATOK - FEBRUÁR 18.

TEKOVSKÉ LUŽANY – NAGYSALLÓ

  • 18:00 Sv. omša - (na úmysel)

 

SZOMBAT - SOBOTA - FEBRUÁR 19.

TEKOVSKÉ LUŽANY – NAGYSALLÓ

  • 7:30 Szentmise - (sájat szándékomra)

 

VASÁRNAP - NEDEĽA - FEBRUÁR 20.

7. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - ÉVKÖZI 7. VASÁRNAP

Ondrejovce - Barsendréd

  • 8:00 SV. OMŠA -- († Imrich Hamran)

MÁLAŠ - MÁLAS

  • 9:15 SZENTMISE -- /Poďakovanie za 35 r. manželstva/

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

  • 10:30 Sv. omša (slov.-magy.) – († rodičia)

 

Szent István Király Plébániaközösség – Nagysalló
Farnosť sv. Štefana, kráľa – Tekovské Lužany

Oznamy 13. február 2022:

Liturgický kalendár:

nedeľa – 7. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Kto by si chcel zapísať úmysly na sv. omše, môže tak urobiť po sv. omšiach.

Spovedať budem vždy pol hodinu pred sv. omšou.

Keďže je pán farár v karanténe, tak do piatku sv. omše nebudú. V prípade pohrebu alebo zaopatrovania volajte na farský úrad.

 

Informácie o farnosti a aktuálne oznamy nájdete na našej novej internetovej stránke:

www.farnost-tekovskeluzany.sk

Kvôli aktuálnej pandemickej situácii sa zatiaľ na sv. omšiach nich môžu len plno zaočkovaní a tí, ktorí sú po prekonaní ochorenia Covid 19 do 180 dní. Na sv. omše si treba priniesť potvrdenie, či už o očkovaní alebo prekonaní. Neočkovaní – telefonicky si môžete dohodnúť individuálne sv. prijímanie, či sv. spoveď.

Telefonos elérhetőség – Telefónny kontakt: 036/772 3667, 0908 195 898