BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK - A SZENTMISÉK RENDJE 24. – 31. marec 2024

Vasárnap - Nedeľa - Marec 24.

PALMOVÁ (KVETNÁ) NEDEĽA – NEDEĽA UTRPENIA PÁNA

ONDREJOVCE – BARSENDRÉD

 • 8:00    Sv. omša   --  /† z rod. Dókovej, Máčajovej a Uhnákovej/

MÁLAŠ – MÁLAS

 • 9:15    Szentmise --  /ďakovná za 70 r. života/

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 10:30  Sv. omša (slov.-magy.) --  /za Mariána/

 

Hétfő - Pondelok - Marec 25.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 17:30    Sv. omša --  /na úmysel/

 

Kedd - Utorok - Marec 26.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 18:00    Szentmise --  /sájat szándékomra/

 

Szerda - Streda - Marec 27.

MÁLAŠ – MÁLAS

 • 18:00    Szentmise --  /sájat szándékomra/

 

Csütörtök - Štvrtok - Marec 28.

ZELENÝ ŠTVRTOK

Ondrejovce-Barsendréd

 • 17:00     Sv. omša  --    /na úmysel/

Málaš - Málas

 • 18:00     Szentmise --  /sájat szándékomra/

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 19:00   Sv. omša  (slov.-magy.) – /za uzdravenie pre syna/

 

Péntek - Piatok - Marec 29.

VEĽKÝ PIATOK

Ondrejovce-Barsendréd

 • 15:00     Obrady Veľkého Piatku

Málaš - Málas

 • 16:30     Obrady Veľkého Piatku (slov.-magy.)

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 18:00   Obrady Veľkého Piatku (slov.-magy)

 

Szombat - Sobota - Marec 30.

BIELA SOBOTA (VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA)

Tekovské Lužany – Nagysalló

 • 19:00    Sv. omša  (slov.-magy.) – /prosba o zdravie pre celú rodinu

 

Vasárnap - Nedeľa - Marec 31.

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA  – HÚSVÉTVASÁRNAP

ONDREJOVCE - BARSENDRÉD

 • 8:00    Sv. omša   --    /za farníkov/

MÁLAŠ – MÁLAS

 • 9:15   Sv. omša –   /ďakovná za 40 r. života/

 TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 10:30    Sv. omša (slov.-magy.)   --  /† Etela a Imrich/

 


 

 

Liturgický kalendár:

 • Štvrtok – ZELENÝ ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE
 • Piatok – VEĽKÝ PIATOK – SLÁVENIE UTRPENIA A SMRTI PÁNA
 • Sobota – BIELA SOBOTA alebo VEĽKÁ SOBOTA
 • Nedeľa – VEĽKONOČNÁ NEDEĽA alebo NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA 

 

Dnešnú nedeľu bude zbierka na opravu farského kostola. Na budúcu nedeľu bude Veľkonočná ofera.

 

Spovedať budem v utorok pol hodinu pred sv. omšou v Tekovských Lužanoch a v stredu v Málaši. Počas Veľkonočných sviatkov spovedať nebudem.

 

Kto by si chcel zapísať úmysly na sv. omše, môže tak urobiť po sv. omšiach.

 

Pobožnosť Krížovej cesty:

 • Málaš – v stredu po sv. omši
 • Tekovské Lužany – v utorok po sv. omši v maďarskom jazyku Veľký piatok o 9:00 hod.

 

Sv. spoveď pred Veľkonočnými sviatkami bude v pondelok 25. marca od 17:00 – 18:00 hod.

 

Veľkonočné trojdnie:

Na Veľký piatok je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu.

 

Poklona pri Božom hrobe:

 • Tekovské Lužany – Veľký piatok od cca. 19:30 do 21:00
 • Biela sobota od 8:00 do 18:45
 • Málaš --  Biela sobota od 9:00 do 15:00

 

Na Veľkonočnú vigíliu, ktorá bude iba v Tekovských Lužanoch v sobotu o 19:00 sa stretneme pred kostolom, kde požehnáme oheň. Prineste si so sebou sviece, najlepšie vaše krstné sviece.

 

Úplné odpustky vo Veľkonočnom trojdní: Úplné odpustky za zvyčajných podmienok (sv. spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca – a vylúčenie akejkoľvek záľuby aj v ľahkom hriechu) možno získať:

 1. pri verejnej adorácii Najsvätejšej sviatosti na Zelený štvrtok recitovaním alebo spevom Tantum ergo
 2. za nábožnú účasť na poklone kríža pri liturgickom slávení na Veľký piatok
 3. za obnovu krstných sľubov pri slávení Veľkonočnej vigílie

 

Na budúci týždeň sa v noci z 30. na 31. marca mení čas. O 02:00 hod. stredoeurópskeho času posúvame hodiny na 03:00 hod. letného času. 

 

PRAJEM VÁM POŽEHNANÉ PREŽITIE VEĽKONOČNÉHO TROJDNIA

 

Informácie o farnosti a aktuálne oznamy nájdete na našej novej internetovej stránke: www.farnost-tekovskeluzany.sk

 

Telefonos elérhetőség – Telefónny kontakt: 036/772 3667, 0908 195 898