BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK - A SZENTMISÉK RENDJE 30. október – 6. november 2022

Vasárnap - Nedeľa - Október 30.

31. NEDEĽA CEZ ROK – ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP

Ondrejovce-Barsendréd

 • 8:00     Sv. omša  --    /† z rod. Horváthovej/

Málaš – Málas

 • 9:15   Sv. omša  –   /† Viktor a Hilda Vrzaloví/

Tekovské Lužany – Nagysalló

 • 10:30    Sv. omša  (slov.-magy) --  /† elhunyt szülökért/

 

Kedd - Utorok - November 1.

VŠETKÝCH SVÄTÝCH --  MINDENSZEMTEK ÜNNEPE

Ondrejovce-Barsendréd

 • 8:00     Sv. omša  --    /za farníkov/

Málaš - Málas

 • 9:15     Szentmise --   /sájat szándékomra/

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 10:30   Sv. omša (slov.-magy.) – /† Ondrej Juhász/

 

Szerda - Streda - November 2.

SPOMIENKA NA VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH

Ondrejovce-Barsendréd

 • 17:00     Sv. omša  --    /na úmysel/

Málaš - Málas

 • 18:00     Szentmise --   /za všetkých zosnulých/

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 19:00   Sv. omša (slov.-magy.) – /na úmysel Svätého Otca/

 

Csütörtök - Štvrtok - November 3.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 7:30    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Péntek - Piatok - November 4.

Tekovské Lužany – Nagysalló

 • 17:30 ADORÁCIA
 • 18:00   Sv. omša  --  /za zdravie a Božie požehnanie pre manželov/

 

Szombat - Sobota - November 5.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 7:30    Szentmise  --  /za duše v očistci/

 

Vasárnap - Nedeľa - November 6.

32. NEDEĽA CEZ ROK – ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP

Ondrejovce-Barsendréd

 • 8:00     Sv. omša (magy.)  --    /† Kovács család/

Málaš – Málas

 • 9:15   Szentmise –   /poďakovanie za 60 r. života/

Tekovské Lužany – Nagysalló

 • 10:30    Sv. omša  (slov.-magy) --  /† za Božiu pomoc a zdravie/

Farnosť sv. Štefana, kráľa – Tekovské Lužany

Szent István Király Plébániaközösség – Nagysalló

 

Oznamy 30. október 2022:

Liturgický kalendár:

 • utorok – VŠETKÝCH SVÄTÝCH, SLÁVNOSŤ, PRIKÁZANÝ SVIATOK
 • streda – SPOMIENKA NA VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH
 • piatok – Sv. Karola Boromejského, biskupa (1. piatok v mesiaci)
 • sobota – 1. sobota v mesiaci (7:00 Tekovské Lužany – Posv. Ruženec a Loretánske litánie)
 • nedeľa – 32. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

Pobožnosti na spomienku všetkých verných zosnulých budú 1. novembra:

 • Ondrejovce – 13:30
 • Málaš – 14:30                                                                             
 • Tekovské Lužany – 15:30

 

Kto by si chcel zapísať úmysly na sv. omše, môže tak urobiť po sv. omšiach.

Spovedať budem pol hodinu pred sv. omšami.

Zbierka na misie z minulej nedele vyniesla 245,35 EUR.

Nástenné kalendáre na rok 2023 v slovenskom a maďarskom jazyku – 1, 50 EUR kus.

 

ODPUSTKY:

1. Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery, môže získať úplné odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci. Okrem toho treba splniť tri podmienky: svätú spoveď (krátko predtým alebo potom), sväté prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitbu na úmysel Svätého Otca. A ďalej ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj všednému. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa. (teda od 12. hodiny 1. novembra do 24 hod. 2. novembra)

2. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušia, v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky. Jedna svätá spoveď však stačí na všetky odpustky.

 

Informácie o farnosti a aktuálne oznamy nájdete na našej internetovej stránke: www.farnost-tekovskeluzany.sk

Telefonos elérhetőség – Telefónny kontakt: 036/772 3667, 0908 195 898