BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK - A SZENTMISÉK RENDJE 29. máj – 5. jún 2022

Vasárnap - Nedeľa - Máj 29

7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – HÚSVÉT 7. VASÁRNAPJA

Ondrejovce-Barsendréd

 • 8:00     Sv. omša   --    /za živú rodinu/

Málaš - Málas

 • 9:15     Sv. omša --  /† Šafárová Anna/

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 10:30   Sv. omša  (slov.-magy.) – /ďakovná za 75 r. života/

 

Hétfő - Pondelok - Máj 30.

Ondrejovce-Barsendréd

 • 15:30   Pohrebná  Sv. omša   --    /† Anton Frtús/

 

Kedd - Utorok - Máj 31.

Tekovské Lužany – Nagysalló

 • 18:00    Szentmise  --  /za uzdravenie vnučky/

 

Szerda - Streda - Jún 1.

Málaš - Málas

 • 7:30    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Csütörtök - Štvrtok - Jún 2.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 7:30    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Péntek - Piatok - Jún 3.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 17:30 ADORÁCIA
 • 18:00   Sv. omša  --  /na úmysel/

 

Szombat - Sobota - Jún 4.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 7:30    Szentmise  --  /za duše v očistci/

 

Vasárnap - Nedeľa - Jún 5.

NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO  – PÜNKÖSD

Ondrejovce-Barsendréd

 • 8:00     Sv. omša   --    /za živú rodinu/

Málaš - Málas

 • 9:15     Szentmise --  /† Hrbatý Jozef/

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 10:30   Sv. omša  (slov.-magy.) – /† Ferenc, István és szülök/

 


 

Farnosť sv. Štefana, kráľa – Tekovské Lužany

Szent István Király Plébániaközösség – Nagysalló

 

Oznamy 29. máj 2022:

Liturgický kalendár:

 • streda – Sv. Justína, mučeníka, spomienka
 • piatok – Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, spomienka (1. piatok v mesiaci)
 • sobota – 1. sobota v mesiaci (7:00 v Tekovských Lužanoch Posv. Ruženec a Loretánske litánie)   
 • nedeľa – NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO

 

Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator na slávnosť Zoslania Ducha Svätého, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

Kto by si chcel zapísať úmysly na sv. omše, môže tak urobiť po sv. omšiach.

Spovedať budem pol hodinu pred sv. omšami.  

Dnešnú nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá.

V mesiaci máj sa pred sv. omšami budeme modliť Loretánske litánie. 

Informácie o farnosti a aktuálne oznamy nájdete na našej novej internetovej stránke: www.farnost-tekovskeluzany.sk

 

Telefonos elérhetőség – Telefónny kontakt: 036/772 3667, 0908 195 898