BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK - A SZENTMISÉK RENDJE 8. – 15. október 2023

Vasárnap - Nedeľa - Október 8.

27. NEDEĽA CEZ ROK – ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP

ONDREJOVCE – BARSENDRÉD

 • 8:00    Sv. omša --   /† z rod. Tužinskej/

MÁLAŠ – MÁLAS

 • 9:15     Szentmise --  /za farníkov/

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 10:30    Sv. omša (slov.-magy.) --  /† Etela, Imrich, Mária a Andrej/

 

Kedd - Utorok - Október 10.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 18:00  Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Szerda - Streda - Október 11.

MÁLAŠ – MÁLAS

 • 7:30    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Csütörtök - Štvrtok - Október 12.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 7:30    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Péntek - Piatok - október 13.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 17:30 Adorácia
 • 18:00  Sv. omša  --  /za zdravie a Božiu pomoc pri štúdiu/

 

Szombat - Sobota - Október 14.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 7:30      Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Vasárnap - Nedeľa - Október 15.

28. NEDEĽA CEZ ROK – ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP

ONDREJOVCE – BARSENDRÉD

 • 8:00    Sv. omša --   /† Imrich Hamran/

MÁLAŠ – MÁLAS

 • 9:15     Szentmise --  /za farníkov/

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

10:30    Sv. omša (slov.-magy.) --  /za syna Lukáša/

 


 

 

Oznamy 8. október 2023:

 Liturgický kalendár:

 • streda – Sv. Jána XXIII., pápeža, spomienka
 • nedeľa – 28. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

Spovedať budem pol hodinu pred sv. omšami.

Kto by si chcel zapísať úmysly na sv. omše, môže tak urobiť po sv. omšiach.

Prežívame mesiac október, ktorý je mesiacom Sv. ruženca, preto Vás prosím, aby ste sa pred sv. omšami modlievali Sv. ruženec.

Každý piatok v októbri sa budú deti o 17:30 počas adorácie modliť Posv. ruženec.

Informácie o farnosti a aktuálne oznamy nájdete na našej novej internetovej stránke: www.farnost-tekovskeluzany.sk

 

Telefonos elérhetőség – Telefónny kontakt: 036/772 3667, 0908 195 898