BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK - A SZENTMISÉK RENDJE 17. – 24. december 2023

Vasárnap - Nedeľa - December 17.

3. ADVENTNÁ NEDEĽA – ADVENT 3. VASÁRNAPJA

ONDREJOVCE – BARSENDRÉD

 • 8:00    Sv. omša --   /† z rod. Vargovej/

MÁLAŠ – MÁLAS

 • 9:15    Szentmise --   /† elhunyt szülökért, Berek István és Maria/

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 10:30  Sv. omša (slov.-magy.) --  /za Božiu pomoc pre Andreja/

 

Szerda - Streda - December 20.

MÁLAŠ – MÁLAS

 • 6:00   Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Csütörtök - Štvrtok - December 21.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 6:00   Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Péntek - Piatok - December 22.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 6:00   Sv. omša  --  /za Božiu pomoc pre Andreja/

 

Szombat - Sobota - December 23.

4. ADVENTNÁ NEDEĽA – ADVENT 4. VASÁRNAPJA VIGÍLIA

ONDREJOVCE – BARSENDRÉD

 • 17:00    Sv. omša --   /na úmysel /

MÁLAŠ – MÁLAS

 • 18:00    Szentmise --   /sájat szándékomra/

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 19:00  Sv. omša (slov.-magy.) --  /za farníkov/

 

Vasárnap - Nedeľa - December 24.

NARODENIE PÁNA -- KARÁCSONY VIGÍLIA

MÁLAŠ – MÁLAS

 • 22:00    Szentmise --   /sájat szándékomra/

ONDREJOVCE – BARSENDRÉD

 • 23:00    Sv. omša --   /za živú rodinu/

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 24:00  Sv. omša (slov.-magy.) --  /na úmysel/

 


 

Oznamy 17. december 2023:

Liturgický kalendár:

 • nedeľa – 4. ADVENTNÁ NEDEĽA

 

Spovedať budem pol hodinu pred sv. omšami.

 

Spoločná sv. spoveď pred Vianočnými sviatkami bude v našej farnosti v stredu 20. 12. v Tekovských Lužanoch, v Málaši a v Ondrejovciach od 17:00 do 18:00 hod.  

 

Kto by si chcel zapísať úmysly na sv. omše, môže tak urobiť po sv. omšiach.

 

Prežívame adventný čas a k tomuto obdobiu patria aj rorátne sv. omše, na ktoré Vás všetkých pozývam. Nezabudnite si priniesť so sebou sviečky. V piatok ráno pozývam do Tekovských Lužian na rorátnu sv. omšu obzvlášť deti, ktoré po sv. omši pozývame na farský úrad na raňajky.

 

Farský úrad Vás srdečne pozýva na púť do Fatimy a to v dňoch 17. - 24.4.2024. Navštívime Fatimu, Lisabon, Santiago de Compostela, Bragu, Batalhu a Alcobu Nazaré. Cena púte je 890 EUR. Program, bližšie informácie a prihlášky si môžete prevziať u pána farára po sv. omšiach alebo na farskom úrade. Prihlasovať sa môžete do 18. 12. 2023.  

 

Upratovanie a ozdobovanie farského kostola v Tekovských Lužanoch bude v sobotu 23. 12. o 9:00 hod.

 

Dňa

 • 25. 12. o 16:00 hod. bude vo farskom kostole v Tekovských Lužanoch jasličková pobožnosť, na ktorú Vás všetkých pozývame.
 • 26. 12. 2022 bude v našej farnosti prebiehať koledovanie Dobrej noviny. Kto by chcel doma privítať koledníkov, nech sa zapíše na prihlasovací hárok, ktorý bude v kostole.
 • 5. 1. 2024 sa vo farskom kostole v Tekovských Lužanoch o 16:30 hod. uskutočni Trojkráľový koncert. Vystupuje Terchovský orchester ľudových nástrojov Bobáňovci. Vstupné je dobrovoľné. Všetci ste srdečne pozvaní.

 

Nácvik detí na jasličkovú pobožnosť bude vo štvrtok 21. 12. o 16:00 hod.

Stretnutie detí, ktoré idú na 1. sv. prijímanie bude v piatok 22. 12. o 17:00 hod.

Nácvik detí na koledovanie bude v piatok 22. 12. o 18.00 hod. na farskom úrade.

 

Informácie o farnosti a aktuálne oznamy nájdete na našej novej internetovej stránke: www.farnost-tekovskeluzany.sk

 

Telefonos elérhetőség – Telefónny kontakt: 036/772 3667, 0908 195 898