BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK - A SZENTMISÉK RENDJE 15. – 21. máj 2023

6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA  – HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA

Vasárnap - Nedeľa - Máj 14.

ONDREJOVCE - BARSENDRÉD

 • 8:00    Sv. omša  --    /† Valkovič Zoltán a Ladislav/

MÁLAŠ – MÁLAS

 • 9:15   Szentmise  –   /† Hrbatý Jozef, syn Peter, starí rodičia Jozsef a Ilona/

 TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 10:30    Sv. omša (slov.-magy.)   --  /† z rodiny Andelíkovej, Szívosovej a starých rodičov z oboch strán /

 

Hétfő - Pondelok - Máj 15.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 18:00    Sv. omša  --  /na úmysel/

 

Kedd  - Utorok - Máj 16.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 18:00    Sv. omša  --  /na úmysel/

 

Szerda  - Streda - Máj 17.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 18:00    Sv. omša  --  /na úmysel/

 

Csütörtök - Štvrtok - Máj 18.

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA – URUNK MENNYBEMENETELE

Ondrejovce-Barsendréd

 • 17:00     Sv. omša   --    /za farníkov/

Málaš - Málas

 • 18:00     Szentmise --  /sájat szándékomra/

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 19:00   Sv. omša  (slov.-magy.) – /† Mária Horová/

 

Péntek - Piatok - Máj 19.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 17:30 Adorácia
 • 18:00    Sv. omša  --  /na úmysel/

 

Szombat - Sobota - Máj 20.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 7:30    Sv. omša  --  /na úmysel/

 

Vasárnap - Nedeľa - Máj 21.

7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – HÚSVÉT 7. VASÁRNAPJA

ONDREJOVCE - BARSENDRÉD

 • 8:00    Sv. omša  --    /za živú rodinu/

MÁLAŠ – MÁLAS

 • 9:00   Szentmise  –   /† Stano Imrich/

 TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 10:30    Sv. omša --  /Za prvoprijímajúce deti a ich rodiny/

 


 

Farnosť sv. Štefana, kráľa – Tekovské Lužany

Szent István Király Plébániaközösség – Nagysalló

 

Oznamy 14. máj 2023:

Liturgický kalendár:

 • utorok – Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka
 • štvrtok – NANEBOVSTÚPENIE PÁNA, SLÁVNOSŤ, PRIKÁZANÝ SVIATOK
 • nedeľa – 7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA  

 

Spovedať budem pol hodinu pred sv. omšami.

Kto by si chcel zapísať úmysly na sv. omše, môže tak urobiť po sv. omšiach.

V mesiaci máj sa modlievame pred sv. omšami Loretánske litánie.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá.  

Od piatku 12. mája sa s deťmi, ktoré idú na 1. sv. prijímanie budeme denne modliť deviatnik pred 1 sv. prijímaním. Účasť detí je povinná. Sv. omša počas tohto deviatnika budú v slovenskom jazyku.

Spoveď detí a ich rodín pred 1. sv. prijímaním bude v piatok 19. mája po sv. omši.

1. sväté prijímanie v našej farnosti bude 21. mája, to je na budúcu nedeľu. Všetci ste srdečne pozvaní.

Informácie o farnosti a aktuálne oznamy nájdete na našej novej internetovej stránke: www.farnost-tekovskeluzany.sk

 

Telefonos elérhetőség – Telefónny kontakt: 036/772 3667, 0908 195 898