BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK - A SZENTMISÉK RENDJE 26. február – 5. marec 2023

VASÁRNAP - NEDEĽA - FEBRUÁR 26.

1. PÔSTNA NEDEĽA – NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA

ONDREJOVCE - BARSENDRÉD

 • 8:00 Sv. omša -- /† Július Madarász/

MÁLAŠ – MÁLAS

 • 9:15 Sv. omša – /za farníkov/

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 10:30 Sv. omša (slov.-magy) -- /† rodičia/

 

KEDD - UTOROK - FEBRUÁR 28.

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 18:00 Szentmise -- /saját szándékomra/

 

SZERDA - STREDA - MAREC 1.

MÁLAŠ -- MALAS

 • 18:00 Szentmise -- /saját szándékomra/

 

CSÜTÖRTÖK - ŠTVRTOK - MAREC 2.

ONDREJOVCE - BARSENDRÉD

 • 18:00 Sv. omša -- /na úmysel/

 

PÉNTEK - PIATOK - MAREC 3.

TEKOVSKÉ LUŽANY – NAGYSALLÓ

 • 17:30 ADORÁCIA
 • 18:00 Sv. omša -- /na vlastný úmysel/

 

SZOMBAT - SOBOTA - MAREC 4.

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 7:30 Szentmise -- /za duše v očistci/

 

VASÁRNAP - NEDEĽA - MAREC 5.

2. PÔSTNA NEDEĽA – NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA

ONDREJOVCE - BARSENDRÉD

 • 8:00 Sv. omša -- /† z rodiny Jelínkovej/

MÁLAŠ – MÁLAS

 • 9:15 Szentmise – /† z rodiny Bocsákovej/

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 10:30 Sv. omša (slov.-magy) -- /poďakovanie za uzdravenie/

 


 

Farnosť sv. Štefana, kráľa – Tekovské Lužany
Szent István Király Plébániaközösség – Nagysalló

Oznamy 26. február 2023:

Liturgický kalendár:

 • piatok – 1. piatok v mesiaci
 • sobota – 1. sobota v mesiaci (7:00 Tekovské Lužany – Posv. Ruženec a Loretánske
  litánie)
 • nedeľa – 2. PÔSTNA NEDEĽA

Pobožnosť Krížovej cesty: Málaš – v stredu po sv. omši
Ondrejovce – vo štvrtok po sv. omši

Tekovské Lužany – v piatok po sv. omš (predmodlievať sa budú deti)

Spovedať budem pol hodinu pre svätými omšami.

Kto by si chcel zapísať úmysly na sv. omše, môže tak urobiť po sv. omšiach.

Dnešnú nedeľu je zbierka na charitu.

Tekovské Lužany – na 1. piatok sa budú deti modliť Posvätný ruženec pred sv. omšou.

Prvoprijímajúce deti majú v piatok stretnutie v Tekovských Lužanoch na farskom
úrade o 16:45 hod.

Informácie o farnosti a aktuálne oznamy nájdete na našej internetovej stránke:
www.farnost-tekovskeluzany.sk

Telefonos elérhetőség – Telefónny kontakt: 036/772 3667, 0908 195 898