BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK - A SZENTMISÉK RENDJE 22. – 29. október 2023

Vasárnap - Nedeľa - Október 22.

29. NEDEĽA CEZ ROK – ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP

ONDREJOVCE – BARSENDRÉD

 • 8:00    Sv. omša --   /† z rod. Hostinskej a Solčianskej/

MÁLAŠ – MÁLAS

 • 9:15     Szentmise --  /† brat, rodičia Špaňoví a starí rodičia/

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 10:30    Sv. omša (slov.-magy.) --  /za Božiu pomoc pre manželov/

 

Kedd - Utorok - Október 24.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 18:00  Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Szerda - Streda - Október 25.

MÁLAŠ – MÁLAS

 • 7:30    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Csütörtök - Štvrtok - Október 26.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 7:30    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Péntek - Piatok - október 27.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 17:30 Adorácia
 • 18:00  Sv. omša  --  /na úmysel/

 

Szombat - Sobota - Október 28.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 7:30      Szentmise  --  /na počesť Sv. Júdu a Tadeáša/

 

Vasárnap - Nedeľa - Október 29.

30. NEDEĽA CEZ ROK – ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP

ONDREJOVCE – BARSENDRÉD

 • 8:00    Sv. omša --   /† Eva Kostolányiová/

MÁLAŠ – MÁLAS

 • 9:15     Sv. omša --  /† rodičia Kmeťoví a starí rodičia/

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 10:30    Sv. omša (slov.-magy.) --  /ďakovná za 40 r. života/

 


 

Oznamy 22. október 2023:

Liturgický kalendár:

 • sobota – SV. ŠIMONA A JÚDU, APOŠTOLOV, SVIATOK
 • nedeľa – 30. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

Spovedať budem pol hodinu pred sv. omšami.

Kto by si chcel zapísať úmysly na sv. omše, môže tak urobiť po sv. omšiach.

 

Dnešnú nedeľu je zbierka na misie.

 

Prežívame mesiac október, ktorý je mesiacom Sv. ruženca, preto Vás prosím, aby ste sa pred sv. omšami modlievali Sv. ruženec.

 

Každý piatok v októbri sa budú deti o 17:30 počas adorácie modliť Posv. ruženec.

 

Dnešnú nedeľu sa v priestoroch firmy Somek a na priľahlom letisku (smerom von z dediny na Ondrejovce) sa o 14:00 hod. uskutoční Farská šarkaniáda. Pozývame všetky rodiny s deťmi. Treba si priniesť šarkanov a dobrú náladu. Občerstvenie a ceny za najkrajšieho šarkana a najlepšie letiaceho šarkana budú pripravené.

 

V noci z 28. na 29. októbra sa mení čas. O 3:00 hodine letného času posúvame hodiny na 2:00 hodinu stredoeurópskeho času.

 

Informácie o farnosti a aktuálne oznamy nájdete na našej novej internetovej stránke: www.farnost-tekovskeluzany.sk

Telefonos elérhetőség – Telefónny kontakt: 036/772 3667, 0908 195 898