BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK - A SZENTMISÉK RENDJE 29. január – 5. február 2023

Vasárnap - Nedeľa - Január 29.

4. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ -- ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP

ONDREJOVCE - BARSENDRÉD

 • 8:00    Sv. omša    --    /† z rod. Hamranovej/

MÁLAŠ - MÁLAS

 • 9:15   Sv. omša  –   /† z rod. Šafárovej a Bielikovej/

 TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 10:30    Sv. omša  (slov.-magy) --  /† rodičia//

 

Csütörtök - Štvrtok - Február 2.

OBETOVANIE PÁNA – URUNK BEMUTATÁSA

Ondrejovce-Barsendréd

 • 17:00     Sv. omša  --    /na vlastný úmysel/

Málaš - Málas

 • 18:00     Szentmise  --    /sájat szándékomra/

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 19:00   Sv. omša  (slov.-magy.) – /na vlastný úmysel/

 

Péntek - Piatok - Február 3.

Tekovské Lužany – Nagysalló

 • 17:30 Adorácia
 • 18:00   Sv. omša --  /na vlastný úmysel/

 

Szombat - Sobota - Február 4.

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 7:30    Szentmise  --  /za duše v očistci/

 

Vasárnap - Nedeľa - Február 5.

5. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ -- ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP

ONDREJOVCE - BARSENDRÉD

 • 8:00    Sv. omša    --    /† Alexander Nagy/

MÁLAŠ – MÁLAS

 • 9:15   Szentmise  –   /za farníkov/

 TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 10:30    Sv. omša  (slov.-magy) --  /za Božiu pomoc a ochranu pre rodinu/

 


 

Farnosť sv. Štefana, kráľa – Tekovské Lužany

Szent István Király Plébániaközösség – Nagysalló

 

Oznamy 29. január 2023:

Liturgický kalendár:

 • utorok – Sv. Jána Bosca, kňaza, spomienka
 • streda – OBRÁTENIE SV. PAVLA, APOŠTOLA, SVIATOK
 • štvrtok – OBETOVANIE PÁNA, SVIATOK
 • piatok – Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, spomienka (1. piatok v mesiaci)
 • sobota – 1. sobota v mesiaci (7:00 v Tekovských Lužanoch – Posv. Ruženec a Loretánske litánie)
 • nedeľa – 5. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

Spovedať budem pol hodinu pre svätými omšami.

Kto by si chcel zapísať úmysly na sv. omše, môže tak urobiť po sv. omšiach.

Tekovské Lužany – dnešnú nedeľu zbierka na opravu kostola.

Na sviatok Obetovania Pána budeme na sv. omšiach požehnávať sviece. Prineste si ich preto na sv. omše.

Svätoblažejské požehnanie hrdla: štvrtok - Ondrejovce a Málaš

                                                          piatok - Tekovské Lužany

 

Informácie o farnosti a aktuálne oznamy nájdete na našej internetovej stránke: www.farnost-tekovskeluzany.sk

Telefonos elérhetőség – Telefónny kontakt: 036/772 3667, 0908 195 898