BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK - A SZENTMISÉK RENDJE 15. – 22. máj 2022

VASÁRNAP - NEDEĽA - MÁJ 15.

5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA

Ondrejovce-Barsendréd

 • 8:00 SV. OMŠA -- /† Zoltán Palkovič a Ladislav/

MÁLAŠ - MÁLAS

 • 9:15 Szentmise -- /za Božiu pomoc v chorobe/

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 10:30 Sv. omša (slov.-magy.) – /za zdravie a Božiu pomoc pre vnukov/

 

HÉTFŐ - PONDELOK - MÁJ 16.

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 18:00 Sv. omša -- /na úmysel/

 

KEDD - UTOROK - MÁJ 17.

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 18:00 Sv. omša -- /na úmysel/

 

SZERDA - STREDA - MÁJ 18.

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 18:00 Sv. omša -- /na úmysel/

 

CSÜTÖRTÖK - ŠTVRTOK - MÁJ 19.

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 18:00 Sv. omša -- /na úmysel/

 

PÉNTEK - PIATOK - MÁJ 20.

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 17:30 ADORÁCIA
 • 18:00 Sv. omša -- /na úmysel/

 

SZOMBAT - SOBOTA - MÁJ 21.

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 7:30 Sv. omša -- /na úmysel/
 • 12:00. Pohrebná Sv. omša -- /† Mária Horová/

 

VASÁRNAP - NEDEĽA - MÁJ 22.

6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA

Ondrejovce-Barsendréd

 • 8:00 SV. OMŠA -- /† Jozefína, Ladislav a Ján Sentkeresty/

MÁLAŠ - MÁLAS

 • 9:00 Szentmise -- /za farníkov/
 • 1. SVÄTÉ PRIJÍMANIE

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 10:30 Sv. omša – /za prvoprijímajúce deti a ich rodiny/

 


 

Farnosť sv. Štefana, kráľa – Tekovské Lužany
Szent István Király Plébániaközösség – Nagysalló

Oznamy 15. máj 2022:

Liturgický kalendár:

 • pondelok – Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka
 • nedeľa – 6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Od piatku 13. mája sa budeme každý deň s deťmi v Tekovských Lužanoch modliť Deviatnik pred 1. sv. prijímaním. Sv. omše budú počas týchto dní v slovenskom jazyku.

Spoveď detí a ich rodín pred 1. sv. prijímaním bude v piatok 20. mája po sv. omši.

1. sväté prijímanie v našej farnosti bude 22. mája, to je na budúcu nedeľu. Všetci ste
srdečne pozvaní.

Kto by si chcel zapísať úmysly na sv. omše, môže tak urobiť po sv. omšiach.

Spovedať budem pol hodinu pred sv. omšami.

Zbierka na kňazský seminár z minulej nedele vyniesla 151,32€.

V mesiaci máj sa pred sv. omšami budeme modliť Loretánske litánie. 

Informácie o farnosti a aktuálne oznamy nájdete na našej novej internetovej stránke:
www.farnost-tekovskeluzany.sk

Telefonos elérhetőség – Telefónny kontakt: 036/772 3667, 0908 195 898