BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK - A SZENTMISÉK RENDJE 1. – 8. október 2023

Vasárnap - Nedeľa - Október 1.

26. NEDEĽA CEZ ROK – ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP

ONDREJOVCE – BARSENDRÉD

 • 8:00    Sv. omša --   /† z rod. Juhászovej/

MÁLAŠ – MÁLAS

 • 9:15     Szentmise --  /za farníkov/

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 10:30    Sv. omša (slov.-magy.) --  /† Eva Pšenicová/

 

Kedd - Utorok - Október 3.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 18:00    Szentmise  --  /za uzdravenie/

 

Szerda - Streda - Október 4.

MÁLAŠ – MÁLAS

 • 17:30 Adorácia
 • 18:00    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Csütörtök - Štvrtok - Október 5.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 7:30      Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Péntek - Piatok - október 6.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 17:30 Adorácia
 • 18:00    Sv. omša  --  /za zdravie a Božiu pomoc pre syna/

 

Szombat - Sobota - Október 7.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 7:30      Szentmise  --  /za duše v očistci/

 

Vasárnap - Nedeľa - Október 8.

27. NEDEĽA CEZ ROK – ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP

ONDREJOVCE – BARSENDRÉD

 • 8:00    Sv. omša --   /† z rod. Tužinskej/

MÁLAŠ – MÁLAS

 • 9:15     Szentmise --  /za farníkov/

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 10:30    Sv. omša (slov.-magy.) --  /† Etela, Imrich, Mária a Andrej/

 


 

Oznamy 1. október 2023:

Liturgický kalendár:

 • pondelok – Svätých anjelov strážcov, spomienka
 • streda – Sv. Františka Assiského, spomienka
 • piatok – 1. piatok v mesiaci
 • sobota – Ružencovej Panny Márie, spomienka (1. sobota v mesiaci – Tek. Lužany 7:00 Posv. ruženec a Loretánske litánie)  
 • nedeľa – 27. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

Spovedať budem pol hodinu pred sv. omšami.

Kto by si chcel zapísať úmysly na sv. omše, môže tak urobiť po sv. omšiach.

Do štvrtku pokračuje aj zbierka ovocia, zeleniny, či iných potravín pre kňazský seminár. Môžete ich nosiť – Tekovské Lužany na farský úrad po Sv. omšiach, Málaš do kultúrneho domu a Ondrejovce k pani kostolníčke.   

Od budúcej nedele budeme prežívať mesiac október, ktorý je mesiacom Sv. ruženca, preto Vás prosím, aby ste sa pred sv. omšami modlievali Sv. ruženec.

Každý piatok v októbri sa budú deti o 17:30 počas adorácie modliť Posv. ruženec.

V piatok o 16:30 bude na farskom úrade stretnutie detí, ktoré idú na 1. sv. prijímanie.

Informácie o farnosti a aktuálne oznamy nájdete na našej novej internetovej stránke: www.farnost-tekovskeluzany.sk

Telefonos elérhetőség – Telefónny kontakt: 036/772 3667, 0908 195 898