BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK - A SZENTMISÉK RENDJE 8. – 15. január 2023

Vasárnap - Nedeľa - Január 8.

KRST KRISTA PÁNA – URUNK MEGKERESZTEKEDÉSE

ONDREJOVCE - BARSENDRÉD

  • 8:00     Sv. omša (magy) --    /† Trnavszky család/

MÁLAŠ - MÁLAS

  • 9:15   Szentmise  –   /† Sladičeková Maria a Ladislav a zosnulí z rod. Hrbatej/

 TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

  • 10:30    Sv. omša  (slov.-magy) --  /za farníkov/

 

Hétfő - Pondelok - Január 9.

 TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

  • 18:00    Szentmise  --  /saját szándékomra/

 

Vasárnap - Nedeľa - Január 15.

2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ -- ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP

ONDREJOVCE - BARSENDRÉD

  • 8:00    Sv. omša    --    /† Jozef Gažo a Ján Valkovič/

MÁLAŠ - MÁLAS

  • 9:15   Szentmise  –   /za uzdravenie vnuka/

 TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

  • 10:30    Sv. omša  (slov.-magy) --  /† manžel Ján/

 


 

Farnosť sv. Štefana, kráľa – Tekovské Lužany

Szent István Király Plébániaközösség – Nagysalló

 

Oznamy 8. január 2023:

 Liturgický kalendár:

  • nedeľa – 2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

Spovedať budem pol hodinu pre svätými omšami.

Kto by si chcel zapísať úmysly na sv. omše, môže tak urobiť po sv. omšiach.

Tí, ktorí idú na púť do Sv. Zeme, nech už prosím nosia peniaze za púť a to buď zálohu min. 200 EUR alebo celú sumu.

Po dnešnom sviatku sa končí Vianočné obdobie. Odloží sa Betlehem a prestanú sa spievať vianočné piesne. Stromčeky ako ozdoba môžu zostať do 2. februára.

 

Od 10. do 17. januára som na dovolenke. V prípade pohrebu alebo zaopatrovania zastupujú:

Farský úrad Želiezovce – tel. č.: 036/77 13 700

Farský úrad Čaka – tel. č.: 0903 323 536

 

Informácie o farnosti a aktuálne oznamy nájdete na našej internetovej stránke: www.farnost-tekovskeluzany.sk

Telefonos elérhetőség – Telefónny kontakt: 036/772 3667, 0908 195 898