BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK - A SZENTMISÉK RENDJE 16. – 23. apríl 2023

Vasárnap - Nedeľa - Apríl 16.

2. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA ONDREJOVCE - BARSENDRÉD

 • 8:00    Sv. omša   --    /za živú rodinu/

MÁLAŠ – MÁLAS

 • 9:15   Szentmise –   /† Šuhaj Július a Mária/

 TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 10:30    Sv. omša (slov.-magy.)   --  /† Marta Tóthová a Božena Kováčová/

 

Kedd - Utorok - Apríl 18.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 18:00    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Szerda - Streda - Apríl 19.

Málaš -- Malas

 • 7:30    Szentmise  --  /saját szándékomra/

 

Csütörtök - Štvrtok - Apríl 20.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 7:30    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Péntek - Piatok - Apríl 21.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 17:30 ADORÁCIA
 • 18:00   Sv. omša  --  /na úmysel/

 

Szombat - Sobota - Apríl 22

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 7:30    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Vasárnap - Nedeľa - Apríl 23.

3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA ONDREJOVCE - BARSENDRÉD

 • 8:00    Sv. omša (magy.)  --    /† Luky Irén/

MÁLAŠ – MÁLAS

 • 9:15   Sv. omša–   /na úmysel/

 TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 10:30    Sv. omša (slov.-magy.)   --  /za farníkov/

 


 

Farnosť sv. Štefana, kráľa – Tekovské Lužany

Szent István Király Plébániaközösség – Nagysalló

 

Oznamy 16. apríl 2023:

Liturgický kalendár:

 • nedeľa – 3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA  

 

Spovedať budem pol hodinu pred sv. omšami.

 

Kto by si chcel zapísať úmysly na sv. omše, môže tak urobiť po sv. omšiach.

 

Každý, kto si v 2. veľkonočnú nedeľu – nedeľu Božieho milosrdenstva pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole alebo v kaplnke nábožne uctí tento obraz a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov (svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca) a pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo (napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem ti), môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci podľa Dekrétu o odpustkoch, ktoré sa viažu na úkony úcty k Božiemu milosrdenstvu, ktorý vydala 29. 6. 2002 Apoštolská penitenciária a odobril ho svojím podpisom pápež Ján Pavol II.

Odchod autobusu na letisko do Viedne s pútnikmi do Sv. Zeme bude 25. apríla o 14:30 z farského úradu v Tekovských Lužanoch. Preto Vás prosím, aby ste 14:15 boli už na fare.  

 

Informácie o farnosti a aktuálne oznamy nájdete na našej novej internetovej stránke: www.farnost-tekovskeluzany.sk

Telefonos elérhetőség – Telefónny kontakt: 036/772 3667, 0908 195 898