BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK - A SZENTMISÉK RENDJE 16. – 23. október 2022

Vasárnap - Nedeľa - Október 16.

29. NEDEĽA CEZ ROK – ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP

Ondrejovce-Barsendréd

 • 8:00     Sv. omša  --    /† Michal Lazan/

Málaš – Málas

 • 9:15   Szentmise  –   /† Ján Sliacky/

Tekovské Lužany – Nagysalló

 • 10:30    Sv. omša  (slov.-magy) --  /na úmysel darcu/

 

Kedd - Utorok - Október 18.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 18:00    Sv. omša  --  /za deti a mládež našej farnosti/

 

Szerda - Streda - Október 19.

Málaš – Málas

 • 7:30    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Csütörtök - Štvrtok - Október 20.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 7:30    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Péntek - Piatok - Október 21.

Tekovské Lužany – Nagysalló

 • 17:30 ADORÁCIA
 • 18:00   Sv. omša  --  /na úmysel/

 

Szombat - Sobota - Október 22.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 7:30    Szentmise  --  /poďakovanie/

 

Vasárnap - Nedeľa - Október 23.

30. NEDEĽA CEZ ROK – ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP

Ondrejovce-Barsendréd

 • 8:00     Sv. omša  --    /† z rod. Hostinskej a Solčianskej/

Málaš – Málas

 • 9:15   Szentmise  –   /† Anna Šafárová/

Tekovské Lužany – Nagysalló

 • 10:30    Sv. omša  (slov.-magy) --  /† szülök, nagyszülök és testvérekért/

Farnosť sv. Štefana, kráľa – Tekovské Lužany

Szent István Király Plébániaközösség – Nagysalló

 

Oznamy 16. október 2022:

 Liturgický kalendár:

 • pondelok – Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka
 • utorok – SV. LUKÁŠA, EVANJELISTU, SVIATOK
 • sobota – Sv. Jána Pavla II., pápeža, spomienka
 • nedeľa – 30. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

Kto by si chcel zapísať úmysly na sv. omše, môže tak urobiť po sv. omšiach.

Spovedať budem pol hodinu pred sv. omšami.

Prežívame mesiac október, ktorý je mesiacom Sv. ruženca, preto Vás prosím, aby ste sa pred sv. omšami modlievali Sv. ruženec.

Budúcu nedeľu je Misijná nedeľa. Po svätých omšiach bude aj v našej farnosti zbierka na misie. Tento rok bude na Slovensku venovaná farnostiam v Kambodži, ktoré sa starajú o zdravotne postihnutých ľudí. Svojim príspevkom dávate trpiacom nádej a pomáhate im žiť lepší život. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

Tekovské Lužany – zbierka na opravu fasády farského kostola vyniesla 133, 85 EUR.

Informácie o farnosti a aktuálne oznamy nájdete na našej internetovej stránke: www.farnost-tekovskeluzany.sk

 

Telefonos elérhetőség – Telefónny kontakt: 036/772 3667, 0908 195 898