BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK - A SZENTMISÉK RENDJE 12. – 19. máj 2024

Vasárnap - Nedeľa - Máj 12.

7VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – HÚSVÉT 7. VASÁRNAP

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 1. SV- PRIJÍMANIE
 • 9:00      Szentmise  -- /za prvoprijímajúce deti a ich rodiny/

 

Kedd - Utorok - Máj 14.

Tekovské Lužany – Nagysalló

 • 18:00    Szentmise  --  /za Božiu pomoc pre rodiny z oboch strán/

 

Szerda - Streda - Máj 15.

Málaš - Málas

 • 7:30    Szentmise  --  /† rodičia/

 

Csütörtök - Štvrtok - Máj 16.

Tekovské Lužany – Nagysalló

 • 7:00    Szentmise  --  /saját szándékomra/

 

Péntek - Piatok - Máj 17.

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 17:30 Adorácia 
 • 18:00    Sv. omša  --  /za dcéru Hanku/

 

Szombat - Sobota - Máj 18.

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 7:30   Szentmise  --  /za Božiu pomoc pre vnuka/

 

Vasárnap - Nedeľa - Máj 19.

NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO  – PÜNKÖSD

ONDREJOVCE - BARSENDRÉD

 • 8:00    Sv. omša  --    /za poďakovanie/

MÁLAŠ – MÁLAS

 • 9:15     Szentmise --  /† Šuhajová Etela, manž. Ladislav, syn Ondrej, starí rodičia/

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 10:30    Sv. omša (slov.-magy.) --  /† Zuzana/

 


 

Oznamy 12. MÁJ 2024:

Liturgický kalendár:

 • utorok – SV. MATEJA, APOŠTOLA, SVIATOK
 • štvrtok – Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka
 • nedeľa – ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO

 

Spovedať budem pol hodinu pred sv. omšami.

Kto by si chcel zapísať úmysly na sv. omše, môže tak urobiť po sv. omšiach.

V mesiaci máj sa modlievame pred sv. omšami Loretánske litánie.

Dnešnú nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá.

Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator na slávnosť Zoslania Ducha Svätého, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

 

Informácie o farnosti a aktuálne oznamy nájdete na našej novej internetovej stránke:

www.farnost-tekovskeluzany.sk

 

Telefonos elérhetőség – Telefónny kontakt: 036/772 3667, 0908 195 898