BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK - A SZENTMISÉK RENDJE 6. – 13. august 2023


Vasárnap - Nedeľa - August 6.

18. NEDEĽA CEZ ROK – ÉVKÖZI 18. VASÁRNAP, PREMENENIE PÁNA

ONDREJOVCE – BARSENDRÉD

 • 8:00    Sv. omša --   /† Július Ďurač a z rod. Železníkovej/

MÁLAŠ – MÁLAS

 • 9:15     Szentmise --  /ďakovná za 40 r. manželstva/

 TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 10:30    Sv. omša (slov.-magy.) --  /† Ján Pňaček/

 

Kedd - Utorok - August 8.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 7:30    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Szerda - Streda - August 9.

MÁLAŠ – MÁLAS

 • 7:30    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Csütörtök - Štvrtok - August 10.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 7:30    Sv. omša  --  /† Štefan Mandrák/

 

Péntek - Piatok - August 11.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 7:00 Adorácia
 • 7:30    Sv. omša  --  /poďakovanie za 40 r. manželstva/

 

Szombat - Sobota - August 12.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 7:30    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

MÁLAŠ – MÁLAS

 • 14:30  Sobášny obrad – Attila Dóka – Rebeka Daniel

 

Vasárnap - Nedeľa - August 13.

19. NEDEĽA CEZ ROK – ÉVKÖZI 19. VASÁRNAP

ONDREJOVCE – BARSENDRÉD

 • 8:00    Sv. omša --   /† Pavol Jelen/

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 9:15    Sv. omša (slov.-magy.) --  /za celú rodinu/

HODOVÁ SLÁVNOSŤ

MÁLAŠ – MÁLAS

 • 11:00     Szentmise (slov.–magy.) --  /za farníkov/

 

Liturgický kalendár:

 • utorok – Sv. Dominika, kňaza, spomienka
 • streda – SV. TERÉZIE BENEDIKTY OD KRÍŽA, PANNY A MUČENICE, PATRÓNKY EURÓPY, SVIATOK
 • štvrtok – SV. VAVRINCA, DIAKONA A MUČENÍKA, SVIATOK
 • piatok – Sv. Kláry, panny, spomienka
 • nedeľa – 19. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

Spovedať budem pol hodinu pred sv. omšami.

Kto by si chcel zapísať úmysly na sv. omše, môže tak urobiť po sv. omšiach.

Výlet na Oravu sa ruší, kvôli malému záujmu.

Na budúci nedeľu bude v Málaši hodová slávnosť. Na sv. omši bude slávnostný hodový kazateľ Vdp. Jozef Petrík, farár farnosti Tajov. Zároveň bude v Málaši aj hodová ofera.   

Informácie o farnosti a aktuálne oznamy nájdete na našej novej internetovej stránke: www.farnost-tekovskeluzany.sk

 

Telefonos elérhetőség – Telefónny kontakt: 036/772 3667, 0908 195 898