BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK - A SZENTMISÉK RENDJE 4. – 11. december 2022

Vasárnap - Nedeľa - December 4.

2. ADVENTNÁ NEDEĽA – ADVENT 2. VASÁRNAPJA

Ondrejovce-Barsendréd

 • 8:00     Sv. omša --    /† Alexander Nagy/

Málaš – Málas

 • 9:15   Szentmise  –   /† Gyepes Robert/

Tekovské Lužany – Nagysalló

 • 10:30    Sv. omša  (slov.-magy) --  /za Božiu pomoc pre vnuka/

 

Kedd - Utorok - December 6.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 18:00    Sv. omša  --  /za pokoj v rodine/

 

Szerda - Streda - December 7.

Málaš – Málas

 • 6:00    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Csütörtök - Štvrtok - December 8.

NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE

Ondrejovce-Barsendréd

 • 17:00     Sv. omša --    /† Ján Ivan a Margita/

Málaš – Málas

 • 18:00   Szentmise  --  /za farníkov/

Tekovské Lužany – Nagysalló

 • 19:00   Sv. omša  (slov.-magy.) --  /† Ján Lupták/

 

Péntek - Piatok - December 9.

Tekovské Lužany – Nagysalló

 • 6:00  Sv. omša  --  /na úmysel/

 

Szombat - Sobota - December 10.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 6:00    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Vasárnap - Nedeľa - December 11.

3. ADVENTNÁ NEDEĽA – ADVENT 3. VASÁRNAPJA

Ondrejovce-Barsendréd

 • 8:00     Sv. omša --    /† Ladislav Hamran/

Málaš – Málas

 • 9:15   Szentmise  –   /† Viktor Vrzala/

Tekovské Lužany – Nagysalló

 • 10:30    Sv. omša  (slov.-magy) --  /† Rotík család/

 


Farnosť sv. Štefana, kráľa – Tekovské Lužany

Szent István Király Plébániaközösség – Nagysalló

 

Oznamy 4. december 2022:

Liturgický kalendár:

 • utorok  -- Sv. Mikuláša, biskupa, spomienka
 • streda – Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
 • štvrtok – NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE, SLÁVNOSŤ, PRIKÁZANÝ SVIATOK
 • nedeľa – 3. ADVENTNÁ NEDEĽA – NEDEĽA GAUDETE

 

Prežívame adventný čas a k tomuto obdobiu patria aj rorátne sv. omše, na ktoré Vás všetkých pozývam. Nezabudnite si priniesť so sebou sviečky. V piatok ráno pozývam do Tekovských Lužian na rorátnu sv. omšu obzvlášť deti, ktoré po sv. omši pozývame na farský úrad na raňajky.

 

Svätá spoveď pred Vianočnými sviatkami bude na budúcu sobotu 10. decembra 2022:

 • Tekovské Lužany – 10:30 - 11:30
 • Málaš – 10:30 - 11:30
 • Ondrejovce – 11:00 - 11:30

 

Kto by chcel zahlásiť starých a chorých na spoveď pred Vianočným sviatkami, môže tak urobiť po sv. omšiach.

 

Zbierka na charitu vyniesla 187,23 EUR.

Tekovské Lužany – budúcu nedeľu bude zbierka na opravu fasády farského kostola.  

 

Kto by si chcel zapísať úmysly na sv. omše, môže tak urobiť po sv. omšiach.

 

Pozývam všetky deti na Sv. omšu do Tekovských Lužian na sv. Mikuláša.  

Spovedať budem pol hodinu pred sv. omšami. Pozývam Vás na púť do Sv. Zeme, termín 25. apríla až 2. mája 2023. Cena Púte 815 EUR. Možné aj pripoistenie. Celý program púte, bližšie informácie a prihlášky si môžete prevziať u mňa buď v kostole alebo priamo na farskom úrade.  

 

Informácie o farnosti a aktuálne oznamy nájdete na našej internetovej stránke: www.farnost-tekovskeluzany.sk

 

Telefonos elérhetőség – Telefónny kontakt: 036/772 3667, 0908 195 898