BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK - A SZENTMISÉK RENDJE 31. júl – 7. august 2022

Vasárnap - Nedeľa - Júl 31.

18. NEDEĽA CEZ ROK – ÉVKÖZI 18. VASÁRNAP

Ondrejovce-Barsendréd

 • 8:00     Sv. omša  --    /za farníkov/

Málaš - Málas

 • 9:15     Szentmise --  /† Július Šuhaj a Mária/

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 10:30   Sv. omša  (slov.-magy.) – /† Julianna Molnárová/

 

Kedd - Utorok - August 2.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 7:30    Szentmise  --  / sájat szándékomra/

 

Szerda - Streda - August 3.

Málaš - Málas

 • 7:30    Szentmise  --  / sájat szándékomra/

 

Csütörtök - Štvrtok - August 4.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 7:30    Szentmise  --  / sájat szándékomra/

 

Péntek - Piatok - August 5.

Tekovské Lužany – Nagysalló

 • 7:00 ADORÁCIA
 • 7:30   Sv. omša  --  /na úmysel/

 

Szombat - Sobota - August 6.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 7:30    Szentmise  --   /za duše v očistci/

 

Vasárnap - Nedeľa - August 7.

19. NEDEĽA CEZ ROK – ÉVKÖZI 19. VASÁRNAP

Ondrejovce-Barsendréd

 • 8:00     Sv. omša  --    /† rod. Frtúsová/

Málaš - Málas

 • 9:15     Szentmise --  /za farníkov/

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 10:30   Sv. omša  (slov.-magy.) – /† rod. Pšenicová a Bednárová/

 


 

Farnosť sv. Štefana, kráľa – Tekovské Lužany

Szent István Király Plébániaközösség – Nagysalló

 

Oznamy 31. júl 2022:

Liturgický kalendár:

 • pondelok – Sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
 • štvrtok – Sv. Jána Máriu de Vianney, kňaza, spomienka
 • piatok – 1. piatok v mesiaci
 • sobota – PREMENENIE PÁNA, SVIATOK (1. sobota v mesiaci – 7:00 Posv. Ruženec a Loretánske litánie)
 • nedeľa – 19. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

Kto by si chcel zapísať úmysly na sv. omše, môže tak urobiť po sv. omšiach.

2. augusta, možno vo farských a katedrálnych kostoloch získať úplné odpustky "Porciunkuly". Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a Vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca (napr. Otče náš, Zdravas a Sláva) (Ench. Indulgentiarum, conc. 35). Tieto odpustky možno získať aj vo františkánskych kostoloch.

 

Spovedať budem pol hodinu pred sv. omšami.  

 

Dňa 3. septembra organizujeme výlet pre rodičov s deťmi do Bojníc. Cena 30 EUR dospelý a 20 EUR dieťa do 15. rokov. V cene je zahrnutý autobus a vstupy do Bojnického zámku a do ZOO. Počet účastníkov je 48. Poprosím, aby ste zahlasovali po sv. omšiach v sakristii.

Informácie o farnosti a aktuálne oznamy nájdete na našej internetovej stránke: www.farnost-tekovskeluzany.sk

 

Všetkým prajem požehnané a veselé prázdniny a pekné, slnečné leto.

 

Telefonos elérhetőség – Telefónny kontakt: 036/772 3667, 0908 195 898