BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK - A SZENTMISÉK RENDJE 21. – 28. máj 2023

Vasárnap - Nedeľa - Máj 21.

7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – HÚSVÉT 7. VASÁRNAPJA

ONDREJOVCE - BARSENDRÉD

 • 8:00    Sv. omša  --    /za živú rodinu/

MÁLAŠ – MÁLAS

 • 9:00   Szentmise  –   /† Stano Imrich/

 TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 10:30    Sv. omša --  /Za prvoprijímajúce deti a ich rodiny/

 

Kedd - Utorok - Máj 23.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 18:00    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Szerda - Streda - Máj 24.

Málaš - Málas

 • 7:30    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Csütörtök - Štvrtok - Máj 25.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 7:30    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Péntek - Piatok - Máj 26.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 17:30 Adorácia
 • 18:00    Sv. omša  --  /na úmysel/

 

Szombat - Sobota - Máj 27.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 7:30    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Vasárnap - Nedeľa - Máj 28.

NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO  – PÜNKÖSD

ONDREJOVCE - BARSENDRÉD

 • 8:00    Sv. omša  --    /† Anton Frtús/

MÁLAŠ – MÁLAS

 • 9:15   Sv. omša  –   /za farníkov/

 TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 10:30    Sv. omša (slov.-magy.) --  /† rodičia, manžel a brat/

 


 

Farnosť sv. Štefana, kráľa – Tekovské Lužany

Szent István Király Plébániaközösség – Nagysalló

 

Oznamy 14. máj 2023:

Liturgický kalendár:

 • piatok – Sv. Filipa Neriho, kňaza, spomienka
 • nedeľa – ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO

 

Spovedať budem pol hodinu pred sv. omšami.

Kto by si chcel zapísať úmysly na sv. omše, môže tak urobiť po sv. omšiach.

V mesiaci máj sa modlievame pred sv. omšami Loretánske litánie.

Dnešnú nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá.  

Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator na slávnosť Zoslania Ducha Svätého, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

Informácie o farnosti a aktuálne oznamy nájdete na našej novej internetovej stránke: www.farnost-tekovskeluzany.sk

 

Telefonos elérhetőség – Telefónny kontakt: 036/772 3667, 0908 195 898