BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK - A SZENTMISÉK RENDJE 13. – 20. august 2023

Vasárnap - Nedeľa - August 13

19. NEDEĽA CEZ ROK – ÉVKÖZI 19. VASÁRNAP

ONDREJOVCE – BARSENDRÉD

 • 8:00    Sv. omša --   /† Pavol Jelen/

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 9:15    Sv. omša (slov.-magy.) --  /za celú rodinu/
 • HODOVÁ SLÁVNOSŤ

MÁLAŠ – MÁLAS

 • 11:00     Szentmise (slov.–magy.) --  /za farníkov/

 

Kedd - Utorok - August 15.

NANEBOVZATIE PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE

Ondrejovce-Barsendréd

 • 17:00    Sv. omša --   /† Erika Gábrišová/

Málaš – Málas

 • 18:00   Szentmise   –   /za farníkov/

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 19:00    Sv. omša  (slov.-magy.) --  /za zdravie a Bože požehnanie/

 

Szerda - Streda - August 16.

MÁLAŠ – MÁLAS

 • 7:30    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Csütörtök - Štvrtok - August 17.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 7:30    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Péntek - Piatok - August 18.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 7:00 Adorácia
 • 7:30    Sv. omša  --  /na úmysel/
 • 16:00 Sobášny obrad – Ján Sklenár – Emília Žindelyová

 

Szombat - Sobota - August 19.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 7:30    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Vasárnap - Nedeľa - August 20.

20. NEDEĽA CEZ ROK – ÉVKÖZI 20. VASÁRNAP

ONDREJOVCE – BARSENDRÉD

 • 8:00    Sv. omša --   /za živú rodinu/

MÁLAŠ – MÁLAS

 • 9:15     Szentmise --  /† z rod. Cvikovej/
 • HODOVÁ SLÁVNOSŤ

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 10:30    Sv. omša (slov.-magy.) --  /poďakovanie za 35 r. manželstva/

 


 

 

Oznamy 13. august 2023:

Liturgický kalendár:

 • pondelok – Sv. Maximilána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka, spomienka
 • utorok – NANEBOVZATIE PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE, SLÁVNOSŤ, PRIKÁZANÝ SVIATOK
 • nedeľa – 19. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (Sv. štefana Uhorského, pátróna našej farnosti )

 

Spovedať budem pol hodinu pred sv. omšami.

Kto by si chcel zapísať úmysly na sv. omše, môže tak urobiť po sv. omšiach.

Málaš – dnes hodová ofera

Na budúci nedeľu bude v Tekovských Lužanoch hodová slávnosť. Na sv. omši bude slávnostný hodový kazateľ Vdp. Martin Félix, farár farnosti Levice - Rybníky. Zároveň bude v Tekovských Lužanoch hodová ofera.   

Informácie o farnosti a aktuálne oznamy nájdete na našej novej internetovej stránke: www.farnost-tekovskeluzany.sk

 

Telefonos elérhetőség – Telefónny kontakt: 036/772 3667, 0908 195 898