BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK - A SZENTMISÉK RENDJE 11. – 18. september 2022

Vasárnap - Nedeľa - September 11.

24. NEDEĽA CEZ ROK – ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP

Ondrejovce-Barsendréd

 • 8:00     Sv. omša  --    /za živú rodinu/

Málaš – Málas

 • 9:15   Szentmise –   /† rodičia z oboch strán/

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 10:30    Sv. omša  (slov.-magy.) --  /za farníkov/

 

Kedd - Utorok - September 13.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 18:00    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Szerda - Streda - September 14.

Málaš – Málas

 • 7:30    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Csütörtök - Štvrtok - September 15.

SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE

Ondrejovce-Barsendréd

 • 7:30     Sv. omša  --    /na úmysel/

Málaš – Málas

 • 8:30   Sv. omša –   /na úmysel/

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 9:30    Sv. omša  --  /za farníkov/

 

Péntek - Piatok - September 16.

Tekovské Lužany – Nagysalló

 • 17:30 ADORÁCIA
 • 18:00   Sv. omša  --  /na úmysel/

 

Vasárnap - Nedeľa - September 18.

25. NEDEĽA CEZ ROK – ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

Ondrejovce-Barsendréd

 • 8:00     Sv. omša  --    /† z rod. Tužinskej/

Málaš – Málas

 • 9:15   Szentmise –   /† rodičia z oboch strán/

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 10:30    Sv. omša  (slov.-magy.) --  /za farníkov/

 


 

Farnosť sv. Štefana, kráľa – Tekovské Lužany

Szent István Király Plébániaközösség – Nagysalló

 

Oznamy 11. september 2022:

Liturgický kalendár:

 • utorok – Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa, učiteľa Cirkvi , spomienka
 • streda – POVÝŠENIE SVÄTÉHO KRÍŽA, SVIATOK
 • štvrtok – SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA, SLÁVNOSŤ
 • piatok – Sv. Kornela, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov, spomienka
 • nedeľa – 25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

Kto by si chcel zapísať úmysly na sv. omše, môže tak urobiť po sv. omšiach.

Spovedať budem pol hodinu pred sv. omšami.

Zbierka na opravu fasády kostola v Tekovských Lužanoch vyniesla 225, 25 EUR. Vyslovujem Pán Boh zaplať.

Dnešnú nedeľu bude zbierka na kňazský seminár.

V týždni od 18. do 25. 9. sú jesenné kántrové dni, ktorých obsahom je ďakovanie za úrodu. Prosím Vás, aby ste na budúcu sobotu urobili už tradičnú výzdobu v kostoloch z ovocia a zeleniny.

 

Informácie o farnosti a aktuálne oznamy nájdete na našej internetovej stránke: www.farnost-tekovskeluzany.sk

Telefonos elérhetőség – Telefónny kontakt: 036/772 3667, 0908 195 898