BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK - A SZENTMISÉK RENDJE 19. – 26. máj 2024

Vasárnap - Nedeľa - Máj 19.

NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO  – PÜNKÖSD

ONDREJOVCE - BARSENDRÉD

 • 8:00    Sv. omša  --    /za poďakovanie/

MÁLAŠ – MÁLAS

 • 9:15     Szentmise --  /† Šuhajová Etela, manž. Ladislav, syn Ondrej, starí rodičia/

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 10:30    Sv. omša (slov.-magy.) --  /† Zuzana/

 

Hétfő - Pondelok - Máj 20.

Tekovské Lužany – Nagysalló

 • 18:00    Sv. omša (slov.-magy) --  /na úmysel/

 

Kedd - Utorok - Máj 21.

Tekovské Lužany – Nagysalló

 • 18:00    Szentmise  --  /saját szándékomra/

 

Szerda - Streda - Máj 22.

Málaš - Málas

 • 7:30      Szentmise  --  /saját szándékomra/

Tekovské Lužany – Nagysalló

 • 14:00    Szentmise (pohrebná) --  /† Harangozó Sándor/

 

Csütörtök - Štvrtok - Máj 23.

Tekovské Lužany – Nagysalló

 • 7:30      Szentmise  --  /saját szándékomra/

 

Péntek - Piatok - Máj 24.

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 17:30 Adorácia 
 • 18:00   Sv. omša  --  /na vlastný úmysel/

 

Szombat - Sobota - Máj 25.

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 7:30     Szentmise  --  /saját szándékomra/

 

Vasárnap - Nedeľa - Máj 26.

NEDEĽA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE – SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA

ONDREJOVCE - BARSENDRÉD

 • 8:00     Sv. omša  --    /† z rod. Hostinskej a Solčianskej/

MÁLAŠ – MÁLAS

 • 9:15     Sv. omša --  /za farníkov/

TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ

 • 10:30  Sv. omša (slov.-magy.) --  /† Margita Ivanová/

 


 

OZNAMY 19. MÁJ 2024:

Liturgický kalendár:

 • pondelok – Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, spomienka, alebo SVÄTODUŠNÝ PONDELOK
 • štvrtok – NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, NAJVYŠŠIEHO A VEČNÉHO KŇAZA, SVIATOK
 • nedeľa – NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

 

Spovedať budem pol hodinu pred sv. omšami.

Kto by si chcel zapísať úmysly na sv. omše, môže tak urobiť po sv. omšiach.

V mesiaci máj sa modlievame pred sv. omšami Loretánske litánie.

Zbierka na katolícke masmédiá vyniesla 145,42 EUR.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na opravu farského kostola.

Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator na slávnosť Zoslania Ducha Svätého, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

Končí sa Veľkonočné obdobie a prechádzame do Obdobia cez rok. Od zajtra sa modlíme Anjel Pána.

Informácie o farnosti a aktuálne oznamy nájdete na našej novej internetovej stránke:

www.farnost-tekovskeluzany.sk

Telefonos elérhetőség – Telefónny kontakt: 036/772 3667, 0908 195 898