BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK - A SZENTMISÉK RENDJE 19. – 26. jún 2022

Vasárnap - Nedeľa - Jún 19.

12. NEDEĽA CEZ ROK – ÉVKÖZI 12. VASÁRNAP

Ondrejovce-Barsendréd

 • 8:00     Sv. omša   --    /† Róbert Potocký/

Málaš - Málas

 • 9:15     Szentmise --  /† Benková Alžbeta/

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 10:30   Sv. omša  (slov.-magy.) – /za farníkov/

 

Kedd - Utorok - Jún 21.

Tekovské Lužany – Nagysalló

 • 18:00    Szentmise --  /sájat szándékomra/

 

Szerda - Streda - Jún 22.

Málaš - Málas

 • 7:30    Szentmise  --  /sájat szándékomra/

 

Csütörtök - Štvrtok - Jún 23.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 7:30    Szentmise  --  / sájat szándékomra/

 

Péntek - Piatok - Jún 24.

Tekovské Lužany – Nagysalló

 • 15:30 Sobášny obrad – Jozef Fílus – Skarleta Viktória Kucmerová
 • 17:30 ADORÁCIA
 • 18:00   Sv. omša  --  /na úmysel/

 

Szombat - Sobota - Jún 25.

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 7:30    Szentmise  --  / sájat szándékomra

 

Vasárnap - Nedeľa - Jún 26.

13. NEDEĽA CEZ ROK – ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP

Ondrejovce-Barsendréd

 • 8:00     Sv. omša   --    /† Ján Ivan a Margita/

Málaš - Málas

 • 9:15     Sv. omša --  /† rodičia Ferenczoví a Vindišoví/

Tekovské Lužany - Nagysalló

 • 10:30   Sv. omša  (slov.-magy.) – /† Ján Lupták/

 


 

Szent István Király Plébániaközösség – Nagysalló

Oznamy 19. jún 2022:

 

Liturgický kalendár:

 • utorok – Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka
 • štvrtok – NARODENIE SVÄTÉHO JÁNA KRSTITEĽA, SLÁVNOSŤ
 • piatok – NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO, SLÁVNOSŤ
 • sobota – Nepoškvrneného Srdca preblahoslavenej Panny Márie, spomienka  
 • nedeľa – 13. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Najmilší Ježišu, predpísanú na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.  

Kto by si chcel zapísať úmysly na sv. omše, môže tak urobiť po sv. omšiach.

Spovedať budem pol hodinu pred sv. omšami.  

V mesiaci jún sa pred sv. omšami budeme modliť Litanie k Srdcu Ježišovmu.

Informácie o farnosti a aktuálne oznamy nájdete na našej internetovej stránke: www.farnost-tekovskeluzany.sk

 

Telefonos elérhetőség – Telefónny kontakt: 036/772 3667, 0908 195 898